بولتن

 
 • بولتن
  بررسی بازسازی سوریه پساداعش با نگاهی ویژه به امکان بهره‌گیری از تجربه ” طرح مارشال”- مطالعات امنیت ملی شماره ۱۲۴
  ۱۳۹۷/۰۵/۶ موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

  بررسی طرح مارشال نشان می‌دهد که قدرت اقتصادی ایران و بنیه زیرساختی سوریه کنونی را نمی‌توان با قدرت آمریکا و اروپای پس از جنگ جهانی دوم مقایسه کرد. بااین‌حال، مطالعه عملکرد آمریکا در کشور جنگ‌زده‌ای همچون افغانستان می‌تواند با مجموعه‌ای از آموزه‌ها همراه باشد. به‌طور کلی، در شرایط کنونی که قدرت‌های جهان و منطقه‌ در پی تسلط بر منابع اقتصادی سوریه هستند، ایران نباید این بازار را از دست بدهد؛ زیرا بیشترین هزینه را در نبرد با داعش متحمل شده و روا نیست که میوه این مبارزه را تنها رقبایی مانند چین، روسیه و ترکیه بچینند.

   
 • بولتن
  بررسی وضعیت مالی دولت در برنامه‌های توسعه چهارم و پنجم- مطالعات امنیت ملی شماره ۱۲۳
  ۱۳۹۷/۰۵/۶ موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

  وضعیت مالی دولت ‌به‌عنوان شاخصی مؤثر بر نحوه‌ سیاست‌گذاری، مدیریت اقتصاد و به‌تبع، در تأمین امنیت ملی و اقتصادی کشور اهمیت دارد. بررسی وضعیت مالی دولت از حیث درآمدها، هزینه‌ها و بدهی‌ها طی سال‌های برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه، حاکی از این حقیقت است که دولت همواره با عدم تحقق حدود 20 درصد منابع برآوردشده در بودجه مواجه بوده است. این مسئله به‌طور عمده ناشی از بیش‌برآورد درآمدهای دولت و توجه نکردن به قابلیت تحصیل منابع در کنار هزینه‌های رو به گسترش دستگاه‌های دولتی ایجاد شده است.

   
 • بولتن
  آسیب شناسی بنیه اقتصاد مقاومتی از نظر فقر- مطالعات امنیت اقتصادی ۱۲۲
  ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

  افزایش فقر و نابرابری از جمله تهدیدهای بالقوه امنیت اقتصادی به شمار می‌آید. در راستای کنترل این پدیده، راهکارهای متعددی از سوی سیاست-گذاران و برنامه‌ریزان پیشنهاد و اجرا شده است، اما پایداری فقر و نابرابری در اقتصاد ایران همچنان در سطوح مختلف قابل مشاهده است. سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ظرفیت‌هایی برای مقابله با این پدیده فراهم می‌کند. در این نوشتار به ظرفیت‌های اقتصاد مقاومتی برای مقابله با پدیده فقر پرداخته شده است.

   
 • بولتن
  دوسالگی توافق هسته‌ای ایران: گزارش وضعیت- مطالعات امنیت اقتصادی ۱۲۱
  ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

  توافق هسته‌ای برجام از جمله توافق‌های مهم بین‌المللی در سال‌های اخیر به شمار می‌آید. قرار بر این بود که این توافق از یک سو منافع ایران و از سوی دیگر منافع کشورهای 1+5 را تامین نماید، اما رفتارهای دولت آمریکا در یک سال اخیر، منافع برجام بویژه منافع اقتصادی آن را برای ایران تحت تاثیر قرار داده است. اهمیت برجام از نگاه طرفین توافق موجب شده است بحث‌های متعددی در این خصوص مطرح شود. در این مطالعه، عملکرد دو ساله شدن برجام از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفته و آینده آن، بحث و بررسی شده است.

   
 • بولتن تحلیلی
  نقش توسعه منطقه‌ای،‌ (آمایش سرزمین) در مقاوم‌سازی اقتصاد – مطالعات امنیت اقتصادی شماره ۱۲۰
  ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

  با توجه به اهمیت تداوم حیات اقتصادی در تمام مناطق کشور در راستای حفظ و پایداری امنیت ملی، توجه به بحث توسعه منطقه‌ای برای ایران بسیار اساسی است. این موضوع در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز مورد توجه قرار گرفته است. رسالت پژوهشکده تدبیر اقتصاد ایجاب میکند به بحث توسعه منطقه‌ای در قالب آمایش سرزمین در راستای تحقق اهداف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، توجه ویژه‌ای نماید. در این بولتن سیاستی، به بحث آمایش سرزمین در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی پرداخته شده و راهکارهای سیاستی در جهت کاهش توسعه نامتوازن در مناطق مختلف کشور ارایه شده است.

   
 • بولتن
  آسیب‌شناسی مبادلات غیرنفتی ایران- مطالعات امنیت اقتصادی شماره ۱۱۹
  ۱۳۹۶/۱۱/۸ موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

  مبادلات خارجی ایران نقش مهمی در مدیریت ترازپرداخت‌های کشور دارد. در این میان، صادرات غیرنفتی در طی حدود دو دهه اخیر مورد توجه سیاست‌گذاران اقتصادی قرار گرفته است. هر چند ارزش و سهم صادرات غیرنفتی ایران در طی سالیان اخیر افزایش یافته است، اما بررسی ماهیت این نوع مبادلات نشان دهنده برخی ناملایمات اقتصادی است. از این‌رو، در این کتاب به آسیب‌شناسی مبادلات غیرنفتی کشور پرداخته شده است.

   
 • بولتن
  عملکرد بخش کشاورزی در برنامه پنجم توسعه – مطالعات امنیت اقتصادی ۱۱۸
  ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

  بخش کشاورزی به دلیل تولید کالاهای اساسی، ایجاد امنیت غذایی، افزایش اشتغال، ارزآوری، کمک به توسعه فعالیت‌های تولیدی وابسته و … اهمیت به سزایی در رشد و توسعه اقتصادی کشور ایفا می‌کند. دستیابی به امنیت غذایی بدون برنامه‌ریزی دقیق و کارشناسی تحقق نمی‌یابد. ازاین‌رو، بررسی نقاط ضعف و قوت برنامه‌های گذشته می‌تواند به عملکرد بهتر بخش کشاورزی در برنامه ششم توسعه کمک نماید. در این کتاب به بررسی عملکرد بخش کشاورزی در راستای امنیت غذایی در برنامه پنجم توسعه پرداخته شده است.

   
 • بولتن تحلیلی
  آسیب شناسی بی‌ثباتی در اقتصاد ایران- مطالعات امنیت اقتصادی- ۱۱۷
  ۱۳۹۶/۰۳/۷ موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

  بی‌ثباتی یکی از مهم‌ترین مولفه ها در امنیت اقتصادی به شمار می‌آید. دست‌یابی به امنیت اقتصادی پایدار نیازمند کنترل و کاهش بی‌ثباتی در حوزه‌های مختلف از جمله در حوزه اقتصاد و سیاست است. با توجه به اهمیت این موضوع، در این گزارش، ابعاد مختلف بی‌ثباتی به‌ویژه بی‌ثباتی اقتصادی مورد بحث قرار گرفته و وضعیت کشورمان از این نظر بررسی شده است. همچنین آینده ‌نگری از وضعیت بی‌ثباتی بر اساس مولفه‌های کلیدی آن انجام شده است. این گزارش برای سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان اقتصادی می‌تواند مفید باشد.

   
 • بولتن
  فرصت‌های راهبردی در روابط اقتصادی ایران و عمان- مطالعات امنیت اقتصادی-۱۱۶
  ۱۳۹۶/۰۲/۳ موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

  عمان از جمله کشورهای حوزه خلیج فارس است که روابط دیرینه‌ای با ایران داشته که غالباً با صلح و دوستی همراه بوده و در قیاس با دیگر کشورهای عربی، علاقه بسیاری برای گسترش تعامل بین دو کشور وجود دارد. عمان در روند مذاکرات هسته‌ای ایران و شش کشور عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل نقش قابل توجهی داشته است. همچنین، با بهره‌مندی از موقعیت جغرافیایی این کشور، در دوران تشدید تحریم‌های اقتصادی، ایران توانست بخشی از نیازهای داخلی خود را از طریق تعاملات اقتصادی با عمان برآورده کند. موقعیت جغرافیایی این دو کشور درجه اهمیت حفظ و بهبود روابط بین ایران و عمان را تشدید می‌کند.

   
 • بولتن تحلیلی
  فرصت‌های راهبردی در روابط اقتصادی ایران و کویت- مطالعات امنیت اقتصادی-۱۱۴
  ۱۳۹۶/۰۲/۳ موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

  کویت اقتصادی وابسته منابع طبیعی خود دارد و برای تأمین نیازهای داخلی وابسته به واردات است. با این حال، بعد از قطر، کویت دومین درآمد سرانه را در غرب آسیا دارد. ازاین‌رو، فرصت‌های قابل توجهی برای ایران برای توسعه تعاملات اقتصادی با کویت وجود دارد. علاوه بر منافع اقتصادی، روابط دوستانه ایران با کویت در مباحث توازن سیاسی منطقه حائز اهمیت است. برای توضیح بیشتر، با توجه به روابط کویت با دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس و عضویت در شورای خلیج فارس و تعاملات این کشور با امریکا، لازم است که روند روابط ایران با کویت و توسعه تعاملات دوستانه این دو کشور همسایه مورد توجه سیاستمداران و مسئولان کشوری قرار گیرد.

   
12345...10...

مطالب بیشتری ازموسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

آخرین قیمت طلا و ارز