آرشیو ماهنامه

 
 • ماهنامه تحلیلی
  ماهنامه امنیت اقتصادی شماره-۴۶
  ۱۳۹۶/۱۲/۵ موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

  تجارب جهانی در حوزه اقتصاد نشان می‌دهد، کشورها زمانی به رشد و توسعه اقتصادی می‌رسند که برنامه اقتصادی منظم، منسجم، همسو و هدفمند داشته باشند. در این راستا، برنامه‌ریزی اقتصادی نقشی کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. در ایران نیز همزمان با سایر کشورها، برنامه‌ریزی اقتصادی به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های کلیدی برای رشد و توسعه اقتصادی کشور، مورد توجه دولت‌ها قرار گرفته است. نتیجه تلاش دولت‌ها در دوره بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، تدوین سند چشم‌انداز به‌مثابه برنامه بلندمدت، پنج برنامه توسعه اقتصادی به‌عنوان برنامه‌های میان‌مدت و قوانین بودجه سالانه به‌مثابه برنامه‌های کوتاه‌مدت بوده است. بررسی تجربه برنامه‌ریزی‌های اقتصادی در کشور نشان می‌دهد، برنامه‌های اقتصادی یکساله در قالب قوانین بودجه نقش مهمی در تحقق برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت دارند. در واقع، قوانین بودجه سالانه، اجرایی‌ترین برنامه اقتصادی هستند که دولت‌ها می‌توانند براساس آنها اهداف میان‌مدت و بلندمدت را در اقتصاد ملی دنبال کنند.

   
 • ماهنامه تحلیلی
  ماهنامه امنیت اقتصادی شماره-۴۵
  ۱۳۹۶/۱۱/۲ موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

  منابع سرشار نفت و گاز در منطقه CIS، و حضور شرکت‌های بین‌المللی در صنعت نفت و گاز کشورهای این منطقه موجب شده است که تولید نفت و گاز این کشورها، افزایش یابد. با این حال، برخی از کشورهای منطقه CIS، بهرغم تولید بالای نفت و گاز، به دلیل عدم دسترسی به آب‌های آزاد، برای انتقال نفت و گاز تولیدی خود به بازارهای جهانی، وابستگی بالایی به روسیه دارند. ازاینرو، تمایل به متنوع‌سازی مسیرهای مبادلاتی نفت و گاز در کشورهای این منطقه وجود دارد. در این بین، ایران به لحاظ موقعیت ژئوپلیتیکی ممتاز، ‌ظرفیت بالایی برای انتقال منابع انرژی این کشورها از طریق آب‌های آزاد به بازارهای بین‌المللی دارد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که به دلیل توجه ناکافی به ظرفیت‌های این منطقه، تاکنون بهدرستی از این ظرفیت استفاده نشده است.

   
 • ماهنامه تحلیلی
  ماهنامه امنیت اقتصادی شماره -۴۴
  ۱۳۹۶/۰۹/۱۸ موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

  وضعیت حاد منابع آبی کشور به درجه‌ای از وخامت رسیده است که برای برون‌رفت از آن باید تصمیم‌های سختی از سوی دولت‌مردان کشور گرفته شود. نظر به اهمیت این موضوع، بررسی وضعیت کنونی و تهدیدهای با منشأ داخلی و خارجی بخش آب نشان دهنده آنست که در صورت ادامه روند کنونی در آینده با وضعیت نامطلوبی مواجه خواهیم شد.

   
 • ماهنامه تحلیلی
  ماهنامه امنیت اقتصادی شماره -۴۳
  ۱۳۹۶/۰۹/۱۸ موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

  سیاست‌گذاری به دلیل مشکلاتی که در زمینه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی وجود دارد، انجام می‌شود و کشورها از سیاست‌گذاری به‌عنوان اقدامی برای حل مشکلات جامعه استفاده می‌کنند. به دلیل تأثیر سیاست‌گذاری بر رفاه اجتماعی جامعه، سیاست‌گذاری صحیح و اصولی، مورد توجه اغلب سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان است. سیاست‌گذاری اصولی و صحیح، حالتی است که در آن، وضع موجود شناسایی و وضع مطلوب به‌خوبی تبیین شود. سپس، شکاف بین وضع مطلوب و موجود، تحلیل و راهکار مناسبی برای از بین بردن شکاف ارایه شود. یک سیاست خوب، سیاستی است که از سوی جامعه پذیرفته شود و از حمایت کافی در بین ساکنان یک کشور برخوردار باشد.

   
 • ماهنامه تحلیلی
  ماهنامه امنیت اقتصادی شماره ۴۲
  ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

  امنیت اقتصادی یکی از اصلی‌ترین ارکان امنیت ملی است، به‌طوری که می‌توان گفت، بدون برقراری امنیت اقتصادی در کشور، نمی‌توان از امنیت ملی سخنی به میان آورد. این رکن از امنیت ملی تحت تأثیر متغیرهای دیگری، از جمله متغیرهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و… است که بدون لحاظ آنها‌ نمی‌توان این رکن را مورد بررسی قرار داد. مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد با توجه به رسالت خود مبنی‌بر ارایه گزارش‌های کارشناسی در حوزه مطالعات امنیت اقتصادی، ماهنامه حاضر را به چاپ رسانده است.

   
 • ماهنامه تحلیلی
  ماهنامه امنیت اقتصادی شماره ۴۱
  ۱۳۹۶/۰۶/۸ موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

  امنیت اقتصادی یکی از اصلی‌ترین ارکان امنیت ملی است، به­طوری که می‌توان گفت، بدون برقراری امنیت اقتصادی در کشور، نمی‌توان از امنیت ملی سخنی به میان آورد. این رکن از امنیت ملی تحت تأثیر متغیرهای دیگری، از جمله متغیرهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و… است که بدون لحاظ آنها‌ نمی‌توان این رکن را مورد بررسی قرار داد. مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد با توجه به رسالت خود مبنی­بر ارایه گزارش‌های کارشناسی در حوزه مطالعات امنیت اقتصادی، ماهنامه حاضر را به چاپ رسانده است.

   
 • ماهنامه
  ماهنامه امنیت اقتصادی شماره- ۴۰
  ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

  امنیت اقتصادی یکی از اصلی‌ترین ارکان امنیت ملی است، به‌طوری که می‌توان گفت، بدون برقراری امنیت اقتصادی در کشور، نمی‌توان از امنیت ملی سخنی به میان آورد. این رکن از امنیت ملی تحت تأثیر متغیرهای دیگری، از جمله متغیرهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و… است که بدون لحاظ آنها‌ نمی‌توان این رکن را مورد بررسی قرار داد. مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد با توجه به رسالت خود مبنی بر ارایه گزارش‌های کارشناسی در حوزه مطالعات امنیت اقتصادی، ماهنامه حاضر را به چاپ رسانده است.

   
 • ماهنامه تحلیلی
  ماهنامه امنیت اقتصادی ۳۹
  ۱۳۹۶/۰۴/۱۷ موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

  امنیت اقتصادی یکی از اصلی‌ترین ارکان امنیت ملی است، به‌طوری که می‌توان گفت، بدون برقراری امنیت اقتصادی در کشور، نمی‌توان از امنیت ملی سخنی به میان آورد. این رکن از امنیت ملی تحت تأثیر متغیرهای دیگری، از جمله متغیرهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و… است که بدون لحاظ آنها‌ نمی‌توان این رکن را مورد بررسی قرار داد. مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد با توجه به رسالت خود مبنی‌بر ارایه گزارش‌های کارشناسی در حوزه مطالعات امنیت اقتصادی، ماهنامه حاضر را به چاپ رسانده است.

   
 • ماهنامه تحلیلی
  ماهنامه امنیت اقتصادی ۳۸
  ۱۳۹۶/۰۳/۱۶ موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

  امنیت اقتصادی یکی از اصلی‌ترین ارکان امنیت ملی است، به­طوری که می‌توان گفت، بدون برقراری امنیت اقتصادی در کشور، نمی‌توان از امنیت ملی سخنی به میان آورد. این رکن از امنیت ملی تحت تأثیر متغیرهای دیگری، از جمله متغیرهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و… است که بدون لحاظ آنها‌ نمی‌توان این رکن را مورد بررسی قرار داد. مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد با توجه به رسالت خود مبنی­بر ارایه گزارش‌های کارشناسی در حوزه مطالعات امنیت اقتصادی، ماهنامه حاضر را به چاپ رسانده است.

   
 • ماهنامه تحلیلی
  ماهنامه امنیت اقتصادی ۳۷
  ۱۳۹۶/۰۳/۱۶ موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

  امنیت اقتصادی یکی از اصلی‌ترین ارکان امنیت ملی است، به­طوری که می‌توان گفت، بدون برقراری امنیت اقتصادی در کشور، نمی‌توان از امنیت ملی سخنی به میان آورد. این رکن از امنیت ملی تحت تأثیر متغیرهای دیگری، از جمله متغیرهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و… است که بدون لحاظ آنها‌ نمی‌توان این رکن را مورد بررسی قرار داد. مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد با توجه به رسالت خود مبنی­بر ارایه گزارش‌های کارشناسی در حوزه مطالعات امنیت اقتصادی، ماهنامه حاضر را به چاپ رسانده است.

   

مطالب بیشتری ازموسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

آخرین قیمت طلا و ارز