آخرین شماره

 
 • ماهنامه امنیت اقتصادی
  ماهنامه امنیت اقتصادی شماره ۸۳
  ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

  بحرانهای اقتصادی از جمله پدیده‌های رایج در هر اقتصادی به شمار می‌آیند، شناخت این بحرانها برای آمادگی جهت مقاله با آنها ضروری است. با توجه به هزینه های بالای شکل‌گیری بحران و تشدید آن بر امنیت اقتصادی کشور، در مقاله اول این بخش، مصادیق و چشمانداز بحران‌های پیشروی اقتصاد کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

   
 • ماهنامه امنیت اقتصادی تدبیر
  ماهنامه امنیت اقتصادی شماره ۸۲
  ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

  کسری بودجه دولت از جمله پدیده‌های رایج در کشورهای صادرکننده نفت به شمار می‌آید، بگونه‌ای که در نتیجه نوسانات در درآمدهای نفتی، همواره این کشورها در معرض کسری بودجه با ارقام مختلف قرار میگیرند. این پدیده در اقتصاد ایران را با اندازه‌های مختلف همواره قابل مشاهده است. با توجه به اهمیت این موضوع برای امنیت اقتصادی کشور و پایداری رشد و توسعه اقتصادی، در مقاله پایانی این بخش، کسری بودجه و چشم‌انداز آتی آن بحث و بررسی شده است.

   
 • ماهنامه امنیت اقتصادی
  ماهنامه امنیت اقتصادی شماره ۸۱
  ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

  سبد انرژی مصرفی در کشورمان برخلاف تجارب جهانی، از تنوع پایینی برخوردار است. این ویژگی موجب شده است آسیب‌پذیری اقتصادی کشور از مصرف انرژی در کشور بالا باشد. در راستای حفظ و تقویت امنیت انرژی و امنیت اقتصادی کشور، ضروری است متنوع سازی سبد انرژی به‌عنوان یک راهبرد اساسی مورد توجه قرار گیرد. نرخ ارز از جمله مولفه‌های کلیدی در بخش تولید به‌شمار می‌آید. بر این اساس، نوسانات نرخ ارز بخش تولید را به‌شدت تحت تاثیر قرار داده و آسیب جدی به این بخش وارد می‌کند. با توجه به تهدیدات بالقوه امنیت اقتصادی کشور از کانال بیثباتی نرخ ارز، در مقاله نخست این بخش، تاثیرات بیثباتی نرخ ارز بر بخش تولید بحث و بررسی شده است.

   
 • ماهنامه امنیت اقتصادی تدبیر
  ماهنامه امنیت اقتصادی شماره ۸۰
  ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

  اتحادیه اقتصادی اوراسیا از جمله ظرفیت‌های منطقه‌ای برای رشد و توسعه اقتصادی ایران به شمار می‌آید. اتحادیه اقتصادی اوراسیا از یک سو دارای ظرفیت‌های بالقوه برای برقراری روابط اقتصادی با کشورمان است و از سوی دیگر، ایران ظرفیت‌های بالایی برای ارتقای جایگاه این اتحادیه دارد. با توجه به مزیت‌های برقراری روابط اقتصادی بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، در مقاله دوم، راهبردهای همکاری اقتصادی ایران با این اتحادیه بهویژه در دوره تحریم فعلی، بحث و بررسی می‌شود.

   
 • ماهنامه امنیت اقتصادی تدبیر
  ماهنامه امنیت اقتصادی شماره ۷۹
  ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

  عراق و ترکیه از جمله همسایگان کشورمان در شرایط مختلف، پتانسیل‌هایی بالایی برای همکاری در حوزه‌های اقتصادی دارند. در نتیجه شیوع ویروس کرونا همکاری ایران با عراق و ترکیه تحت تأثیر قرار گرفته و به حداقل رسیده است. با توجه به نیاز دو سویه ایران و کشورهای عراق و ترکیه برای بازسازی همکاری‌ها، در مقاله دوم، راهبردهای رفتاری ایران با این دو کشور در دوره پساکرونا مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

   
 • ماهنامه امنیت اقتصادی
  ماهنامه امنیت اقتصادی شماره ۷۸
  ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

  کارگران از جمله اقشار آسیب‌پذیر جامعه به شمار می‌آیند. این قشر علیرغم نقش مهم در فرایند خلق ارزش و تولید در کشور، از امنیت شغلی لازم برخوردار نیستند. این در حالی است که کاهش امنیت شغلی این قشر از جامعه می‌تواند تبعات گسترده اقتصادی و سیاسی برای کشور به‌دنبال داشته باشد. در مقاله اول این بخش، راهبردهای تامین امنیت شغلی کارگران بر مبنای قانون کار مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

   
 • ماهنامه امنیت اقتصادی
  ماهنامه امنیت اقتصادی شماره ۷۷
  ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

  امنیت اقتصادی یکی از اصلی‌ترین ارکان امنیت ملی است، به‌طوری که می‌توان گفت،بدون برقراری امنیت اقتصادی در کشور، نمی‌توان از امنیت ملی سخنی به میان آورد. این رکن از امنیت ملی علاوه بر متغیرهای اقتصادی، تحت تأثیر متغیرهای دیگری، از جمله متغیرهای سیاسی، اجتماعی،فرهنگی و… است که بدون لحاظ آنها نمی‌توان این رکن را مورد بررسی قرار داد، زیرا تنش در هر کدام از این متغیرها، امنیت اقتصادی و به‌تبع آن، امنیت ملی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. ازاینرو، رصد و پایش عوامل اثرگذار بر آن از الزامها و اولویت‌های پژوهش در حوزه اقتصاد و امنیت به شمار می‌رود. پژوهشکده امنیت اقتصادی تدبیر با توجه به رسالت خود مبنی‌بر ارایه گزارش‌های کارشناسی در حوزه مطالعات امنیت اقتصادی، ماهنامه حاضر را به چاپ رسانده است.

   
 • ماهنامه امنیت اقتصادی
  ماهنامه امنیت اقتصادی شماره ۷۶
  ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

  توسعه صنایع دانش‌بنیان در شرایط فعلی اقتصاد و در راستای کاهش آثار تحریم‌ها بر اقتصاد کشور، ضروری است. هرچند برخی اقدام های جزیره‌ای در راستای حمایت از این صنایع انجام شده است، اما توسعه این صنایع نیازمند راهبردهای حمایتی در راستای توسعه اقتصادی است. در مقاله اول، به بررسی راهبردهای حمایت از صنایع دانش‌بنیان در راستای توسعه اقتصادی پرداخته می‌شود.

   
 • ماهنامه امنیت اقتصادی
  ماهنامه امنیت اقتصادی شماره ۷۵
  ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

  بهره­وری آب از جمله مولفه­های کلیدی برای رشد و توسعه بخش کشاورزی به شمار می­آید. علی­رغم اهمیت این مولفه در دستیابی به اهداف رشد و توسعه بخش کشاورزی، توجه اندکی در سیاست­گذاری­ها و اقدامات اجرایی این حوزه به بهره­وری آب شده است. در مقاله اول این بخش، بهره­وری آب با تاکید بر بخش کشاورزی و نقش دولت در بهبود آن بحث و بررسی شده است.

   
 • ماهنامه امنیت اقتصادی
  ماهنامه امنیت اقتصادی شماره ۷۴
  ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ پژوهشکده امنیت اقتصادی تدبیر

  اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری از جمله الزامات اصلی برای رشد و توسعه اقتصادی به شمار می‌آید. علیرغم توجه دولت‌ها به این مهم، اما در عمل بسیار از منابع کشور در راستای اجرای پروژه‌های عمرانی، اتلاف می‌شود. تداوم این وضعیت برای آینده کشور تهدید جدی به شمار می‌آید. در مقاله اول این بخش، به این موضوع پرداخته شده است.

   

مطالب بیشتری ازموسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

آخرین قیمت طلا و ارز