امنیت اقتصادی

 
 • ماهنامه تحلیلی
  ماهنامه امنیت اقتصادی شماره ۶۰ و ۶۱
  ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ پژوهشکده امنیت اقتصادی تدبیر

  آذربایجان به‌عنوان یکی از رقبای ایران در تولید و صادرات گاز، توسعه سرمایه‌گذاری در این بخش را بیش از گذشته مورد توجه قرار داده است، اما توان منابع گازی این کشور امکان صادرات گاز توسط این کشور از طریق خط لوله با توجه به ظرفیت سرمایه‌گذاری‌های در حال انجام را نمی‌دهد. ازاینرو، فرصت مغتنم برای ایران جهت بهرهمندی از این سرمایه‌گذاری آذربایجان برای حضور در بازار جهانی گاز وجود دارد. در مقاله اول این بخش، راهبردهای بهرهمندی از سرمایه‌گذاری آذربایجان در بخش تولید و صادرات گاز برای کشورمان بحث و بررسی شده است.

   
 • کتاب
  نظم پنهان فساد (رویکرد نهادی ۲۰۱۲)
  ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ پژوهشکده امنیت اقتصادی تدبیر

  در این کتاب، بررسی جامعی روی فهم لایه‌های تودرتو و پنهان فساد که به‌طور مسلم، در زمره موارد ضروری برای مقابله با این پدیده قرار می‌گیرد، صورت گرفته است. با عنایت به این موضوع، کتاب حاضر در چند بخش کلی، سعی در تشریح و توضیح بیشتر مطالب مرتبط با نظم پنهان موجود در فساد را دارد. پس از یک فصل مقدماتی برای ورود به بحث، ساختارهای حکمرانی مبادلات مفسدانه موضوع فصل دوم را تشکیل می‌دهد. فساد به‌عنوان نظام هنجاری و فساد دموکراتیک، موضوعات دو فصل بعدی این کتاب هستند. فصل پنجم به بررسی بازیگران سیاسی در حکمرانی مبادلات مفسدانه می‌پردازد. در فصل ششم، مدیریت کارآفرینانه این مبادلات مورد بحث قرار می‌گیرد. نقش دلالان و واسطه‌ها در شبکه‌های فساد در فصل هفتم کتاب مورد کنکاش قرار می‌گیرد. شبکه‌های جرایم سازمان‌یافته موضوع فصل هشتم است. فصل نهم نگاهی به چگونگی رواج یافتن فساد می‌اندازد و در نهایت، جمع‌بندی و بیان الزامات و ملاحظاتی در زمینه سیاست‌های مبارزه با فساد، پایان بخش مباحث مطرح شده در فصل پایانی کتاب است.

   
 • ماهنامه تحلیلی
  ماهنامه امنیت اقتصادی شماره ۵۹
  ۱۳۹۸/۰۲/۳ پژوهشکده امنیت اقتصادی تدبیر

  متنوع‌سازی روش‌های فروش نفت از جمله موضوعاتی است که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مورد تأکید قرار گرفته است و در این راستا عرضه نفت در بورس، یکی از مصادیق تنوع در فروش است. با این روش امکان بکارگیری توان بخش خصوصی در صادرات وجود دارد و با توجه به شرایط تحریمی، هزینه‌‌‌های اعمال تحریم برای کشورهای تحریم کننده افزایش خواهد یافت. ازاین‌رو، موفقیت در فروش نفت از طریق بورس و استمرار آن، می‌تواند در بلندمدت امنیت انرژی و امنیت اقتصادی کشور را ارتقا دهد.

   
 • کتاب
  راهبرد‌های تأمین امنیت اقتصادی ایران در منطقه اوراسیای مرکزی
  ۱۳۹۸/۰۲/۳ پژوهشکده امنیت اقتصادی تدبیر (موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد)

  با توجه به اینکه کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز از مهم‌ترین همسایگان شمالی کشورمان به حساب می‌آیند و از اهمیت زیاد اقتصادی، سیاسی، امنیتی و راهبردی برخوردار هستند، گسترش روابط با این کشورها در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، امنیتی و منطقه‌ای برای ایران بسیار مهم است. از این رو در این پژوهش کوشش شده است ضمن شناخت فرصت‌ها و چالش‌های مختلف همکاری، چگونگی کاربرد دیپلماسی اقتصادی موفق در ارتباط با این کشورها بررسی شود تا زمینه برای بسط و تعمیق همکاری‌ها و ارتقاء جایگاه ایران در بین شرکای تجاری این کشورها فراهم شود. در واقع، سیاست‌های ایران در دو دهه گذشته در راستای بهره‌برداری از موقعیت ژئوپلیتیکی این منطقه، عملگرایی و اعمال دیپلماسی اقتصادی نسبت به این منطقه در حد اعلامی باقی مانده و به مرحله عملیاتی نرسیده است، با انجام این پژوهش این امید می‌رود زمینه برای عملیاتی شدن دیپلماسی اقتصادی نسبت به این منطقه و شناسایی فرصت‌ها و زمینه‌های مهم همکاری با این کشورها فراهم شود.

   
 • بولتن تحلیلی
  بررسی مناسبات اقتصادی ایران و ژاپن و ملاحظات راهبردی ایران- مطالعات امنیت اقتصادی شماره ۱۲۹
  ۱۳۹۸/۰۲/۳ پژوهشکده امنیت اقتصادی تدبیر (موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد)

  در این کتاب ضمن تجزیه و تحلیل اقتصاد ژاپن، زمینه‌های گسترش همکاری اقتصادی دوجانبه میان ایران و ژاپن مورد بررسی قرار گرفته است تا با آگاهی دقیقتر از توانمندی‌های ژاپن و همچنین تهدیدها و فرصت‌های همکاری دو کشور، روابط اقتصادی دوجانبه میان ایران و ژاپن مبتنی بر نیاز طرفین تقویت شود و مسیر آینده روابط دو طرف تا حدودی روشن شود.

   
 • بولتن تحلیلی
  مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، راهبرد توسعه روابط بانکی کشور در فضای بین‌الملل – مطالعات امنیت اقتصادی شماره ۱۲۸
  ۱۳۹۸/۰۲/۳ پژوهشکده امنیت اقتصادی تدبیر (موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد)

  پولشویی و تأمین مالی تروریسم یکی از وجوه تهدیدزای امنیت ملی در حوزه اقتصاد محسوب می‌شوند؛ با عنایت به آنکه اقتصاد کشور در سال آتی با دور جدیدی از تحریم‌های بین‌المللی مواجه است و کانون اصلی اثرگذاری تحریم‌ها نیز بخش مالی و بانکی کشور است، لذا اگر در زمینه مقابله با پولشویی اقدام درخور توجهی انجام نگیرد و گروه اقدام مالی نیز به واسطه آنکه کشور ایران در اجرای توصیه‌ها ناتون است، به بازگشت نام ایران در لیست سیاه اقدام کند، بر شدت تأثیر‌گذاری شرایط تحریمی بر اقتصاد کشور افزوده می‌گردد که این مسأله نیز امنیت اقتصادی کشور را به شدت متزلزل می‌سازد.

   
 • کتاب
  دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در عصر جهانی شدن
  ۱۳۹۸/۰۲/۳ پژوهشکده امنیت اقتصادی تدبیر

  با توجه به اهمیت یافتن دیپلماسی اقتصادی در تأمین منافع ملی کشور ها در عصر حاضر، لازم است که تجربه جمهوری اسلامی ایران در این حوزه مورد مطالعه قرار گرفته و با شناخت نقاط قوت و ضعف کشور در این زمینه، مقدمات تأمین هرچه بهتر امنیت اقتصادی و امنیت ملی کشور فراهم گردد. هدف از تأمین کتاب حاضر، مطالعه تجربه کشور در زمینه دیپلماسی اقتصادی از دوره جنگ تحمیلی تا دولت یازدهم است تا با درس گرفتن از گذشته از این تجربیات به‌عنوان چراغ راهی برای رویارویی با تلاطم‌های اقتصادی آینده استفاده شود. این موضوع در شرایط کنونی از اهمیت دوچندانی برخوردار است.

   
 • بولتن تحلیلی
  بررسی شاخص ضد پولشویی ۲۰۱۷ بازل- مطالعات امنیت اقتصادی شماره ۱۲۷
  ۱۳۹۸/۰۲/۳ پژوهشکده امنیت اقتصادی تدبیر (موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد)

  بررسی‌های انجام‌شده درباره شاخص بازل نشان می‌دهد که علت عمده رتبه بد ایران در آن، به‌طور ‌ویژه‌ای به زیرشاخصی که به‌تنهایی ۶۵ درصد از کل نمرات را به خود اختصاص داده و مربوط به رهنمودهای گروه اقدام مالی است، برمی‌گردد. افزایش همکاری با FAFT و ارائه اطلاعات مورد‌نیاز به این نهاد ناظر و در نتیجه فراهم آوردن امکان ارزیابی درست و مؤثر برای سال بعد، حتی می‌تواند باعث جهش چندرتبه‌ای در جایگاه کشور شود.

   
 • ماهنامه تحلیلی
  ماهنامه امنیت اقتصادی شماره ۵۸
  ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ پژوهشکده امنیت اقتصادی تدبیر

  با توجه به اهمیت به‌کارگیری اقتصاد مقاومتی در اقتصاد ایران، به نظر می‌رسد ضرورت اجرایی کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در عمل چندان مورد توجه مسئولان کشور قرار نگرفته است. این در حالی است که فاصله گرفتن از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با توجه به تضعیف چرخه تولید ملی، فشار مضاعفی را بر ساختار اقتصادی کشور تحمیل می‌کند که این موضوع تهدیدکننده امنیت اقتصادی و حتی امنیت ملی کشور است.

   
 • ماهنامه تحلیلی
  ماهنامه امنیت اقتصادی شماره ۵۷
  ۱۳۹۷/۱۰/۴ پژوهشکده امنیت اقتصادی تدبیر

  امنیت اقتصادی یکی از اصلی‌ترین ارکان امنیت ملی است، به‌طوری که می‌توان گفت، بدون برقراری امنیت اقتصادی در کشور، نمی‌توان از امنیت ملی سخنی به میان آورد. این رکن از امنیت ملی تحت تأثیر متغیرهای دیگری، از جمله متغیرهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و… است که بدون لحاظ آنها‌ نمی‌توان این رکن را مورد بررسی قرار داد. مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد با توجه به رسالت خود مبنی‌بر ارایه گزارش‌های کارشناسی در حوزه مطالعات امنیت اقتصادی، ماهنامه حاضر را به چاپ رسانده است.

   
12345...1020...

مطالب بیشتری ازموسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

آخرین قیمت طلا و ارز