گزارش پیش بینی وضعیت کسب و کار در ایران

موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد
چکیده

تعیین نرخ ارز از یک سو، نقش مؤثری در صادرات و واردات و به‌تبع آن، تنظیم و تعدیل تراز تجاری و تراز پرداخت‌های کشور دارد و از سوی دیگر، نقش مهمی را در تعیین قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی در بازارهای داخلی و خارجی و به‌تبع آن، تعیین میزان تولید و اشتغال ایفا می‌کند.

موضوعات مرتبط
مطالب مرتبط
 

مدیریت نرخ ارز در اقتصاد ایران همواره یکی از دغدغه های عمده سیاست‌گذاران و مدیران اقتصادی کشور بوده و در همه دوره‌ها مباحث چالش‌برانگیزی حول نحوه تعیین نرخ ارز در محافل آکادمیک و سیاست‌گذاری اقتصاد ایران، در جریان بوده است. تغییر نرخ ارز، مجموعه‌ای از تغییرات متفاوت و حتی متضاد را در بخش‌های خارجی و داخلی اقتصاد در پی دارد که برآیند آن می‌تواند عملکرد اقتصاد کشور را تحت تأثیر مثبت یا منفی قرار دهد. تعیین نرخ ارز از یک سو، نقش مؤثری در صادرات و واردات و به‌تبع آن، تنظیم و تعدیل تراز تجاری و تراز پرداخت‌های کشور دارد و از سوی دیگر، نقش مهمی را در تعیین قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی در بازارهای داخلی و خارجی و به‌تبع آن، تعیین میزان تولید و اشتغال ایفا می‌کند.

توضیحات بیشتر

پایان سند

نظرات (0)

مطالب بیشتری ازموسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

آخرین قیمت طلا و ارز