اقتصاد سیاسی جهانی؛ درک نظم اقتصاد بین الملل

مهدی میرمحمدی, محمود یزدان فام, علی رضا خسروی, محمد جمشیدی معرفی کتاب 1392 موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد
 

این اثر به وسیله چند نفر از بهترین دانشجویان درس اقتصاد سیاسی بین الملل دوره دکترای رشته روابط بین الملل دانشگاه تهران به فارسی برگردانده شده و در اختیار عموم به ویژه دانشگاه یان علاقمند به این مباحث قرار می گیرد. مطالعه این کتاب به دانشجویان تحصیلات تکمیلی به ویژه دانشجویان مقطع دکترا توصیه می شود.

 
 

مشخصات کتاب:

نام کتاب: اقتصاد سیاسی جهانی؛ درک نظم اقتصاد بین الملل

تهیه و تدوین: موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

مدیر ترجمه: مهدی میرمحمدی

مترجمان: مهدی میرمحمدی، محمود یزدان فام، علی رضا خسروی، محمد جمشیدی

مشخصات نشر: تهران ، موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد‏‫، ۱۳۹۲‬‬‬‬‬‬

‏‫مشخصات ظاهری: ۵۱۳ ص‬‬‬‬‬‬

قیمت کتاب: ۱۸۰۰۰ تومان

ویراست دوم: ۱۳۹۲

معرفی کتاب:

کتاب اقتصاد سیاسی جهانی یکی از بهترین کتاب های موجود در زمینة اقتصاد سیاسی است که به وسیله یکی از مطرح ترین اندیشمندان این رهیافت نوشته شده است. همان طوری که از توضیحات مؤلف برمی آید، این کتاب تکامل یافته و به روز شده کارهای قبلی نویسنده به ویژه کتاب ”اقتصاد سیاسی روابط بین الملل“ است که به قوام بیشتر دیدگاه او و به قول خودش به ارائه برداشتی کامل تر و جامع تر از اقتصاد سیاسی بین المللی منجر شده است .خوشبختانه این اثر به وسیله چند نفر از بهترین دانشجویان درس اقتصاد سیاسی بین الملل دوره دکترای رشته روابط بین الملل دانشگاه تهران به فارسی برگردانده شده و در اختیار عموم به ویژه دانشگاه یان علاقمند به این مباحث قرار می گیرد. مطالعه این کتاب به دانشجویان تحصیلات تکمیلی به ویژه دانشجویان مقطع دکترا توصیه می شود.

فصول کتاب:

فصل اول: نظم جدید اقتصاد جهانی

فصل دوم: ماهیت اقتصاد سیاسی

فصل سوم: اقتصاد نئوکلاسیک

فصل چهارم: مطالعه اقتصاد سیاسی بین الملل

فصل پنجم: نظریه های اقتصادی جدید

فصل ششم: اهمیت سیاسی نظریه های اقتصادی جدید

فصل هفتم: سیستم های ملی اقتصاد سیاسی

فصل هشتم: نظام تجاری

فصل نهم: نظام پولی بین الملل

فصل دهم: نظام مالی بین الملل

فصل یازدهم: دولت و شرکت های چندملیتی

فصل دوازدهم: دولت و توسعه اقتصادی

فصل سیزدهم: اقتصاد سیاسی همگرایی منطقه ای

فصل چهاردهم: دولت/ملت در اقتصاد جهانی

فصل پانزدهم: مدیریت اقتصادی جهانی

لینک دانلود فهرست

پایان سند

نظرات (0)

مطالب بیشتری ازموسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

آخرین قیمت طلا و ارز