تحلیل بسته خروج غیر تورمی از رکود

اینفوگرافی موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد
چکیده

در این اینفوگرافی سعی شده است بسته سیاستی دولت در خروج غیرتورمی از رکود مورد ارزیابی قرار بگیرد و مهم‌ترین نکات آن بررسی شود. شایان ذکر است که نکات ذکر شده با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان حوزه اقتصادی و با دقت نظر انتخاب گردیده و هر کدام از آن‌ها می‌تواند به تقویت بسته مذکور بینجامد.

موضوعات مرتبط
 
پایان سند

نظرات (0)

مطالب بیشتری ازموسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

آخرین قیمت طلا و ارز