نقشه راه اقتصاد مقاومتی

اینفوگرافی موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد
چکیده

تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند طی شدن گام‌هایی است که مهم‌ترین آن‌ها در این اینفوگرافی مورد اشاره قرار گرفته است. مردم نهاد بودن اقتصاد مقاومتی محور اینفوگرافی اقتصاد مقاومتی و تبیین مراحل دیگر با توجه به این نکته بوده است. باید توجه داشت که طی شدن مراحل مذکور در بلندمدت به تحقق و پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی منجر می‌شود.

موضوعات مرتبط
 
پایان سند

نظرات (0)

مطالب بیشتری ازموسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

آخرین قیمت طلا و ارز