امنیت اقتصادی-۲۱

ماهنامه تحلیلی مؤسسه تحقيقاتي تدبير اقتصاد
 

ماهنامه امنیت اقتصادی با تکیه بر مطالعات بین رشته‌ای و با در نظر گرفتن روابط و آثار سایر متغیرها، امنیت اقتصادی را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد.

 
 

مشخصات ماهنامه:

مدیرمسئول: محمد جعفری

مدیر داخلی: اکبر برزگر

رئیس شورای سیاست گذاری: مصطفی آذری

پژوهشگران: محمد صیادی، حسین امیری، ‌یونس خدا‌پرست،‌ حبیب سهیلی،‌ هه‌ژار ابراهیم‌زادگان، اکبر برزگر، فرزانه صمدیان، زهرا مشفق

شماره ۲۱ آذر ۱۳۹۴

قیمت ماهنامه: ۱۲۵۰۰ تومان

معرفی ماهنامه:

امنیت اقتصادی یکی از اصلی‌ترین ارکان امنیت ملی است، به­طوری که می‌توان گفت، بدون برقراری امنیت اقتصادی در کشور، نمی‌توان از امنیت ملی سخنی به میان آورد. این رکن از امنیت ملی تحت تأثیر متغیرهای دیگری، از جمله متغیرهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و… است که بدون لحاظ آنها‌ نمی‌توان این رکن را مورد بررسی قرار داد. مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد با توجه به رسالت خود مبنی­بر ارایه گزارش‌های کارشناسی در حوزه مطالعات امنیت اقتصادی، ماهنامه حاضر را به چاپ رسانده است.

الف- راهبرد

وابستگی اقتصاد ایران به نفت و درآمدهای ناشی از آن باعث شکننده شدن اقتصاد کشور شده است. این در حالی است که اگر منابع فوق به درستی مدیریت می‌شد این بخش می‌توانست نقطه قوت آن باشد. ابعاد مختلف این موضوع در اولین مقاله این بخش مورد بررسی قرار گرفته است.

برنامه‌ریزی‌های میان‌مدت و بلندمدت برای رشد و توسعه هر جامعه باید با در نظر گرفتن تمام بخش‌ها و ظرفیت‌های موجود تدوین شود. در این بین بخش کشاورزی که تأمین کننده نیازهای اساسی و بخش عمده کالاهای استراتژیک است باید بیش از سایر بخش‌ها مورد توجه قرار گیرد. مقاله دوم این بخش به بررسی جایگاه بخش کشاورزی در برنامه ششم پرداخته است.

دستیابی به توافق هسته‌ای و اجرایی شدن آن در ماه‌های آتی زمینه‌های فعالیت و همکاری شرکت‌های خارجی را در کشور فراهم می‌سازد. در این بین رونمایی و ارایه قراردادهای جدید نفتی در ماه‌های اخیر و تکمیل آن در ماه‌های آتی نمودی از این اتفاق بود. بررسی ضرورت این مسأله و نکات قابل توجه در این خصوص، موضوع مورد بررسی در سومین مقاله این بخش است.

مطالبات غیرجاری و روند رشد آن در سال‌های اخیر باعث شد سیستم بانکی با مشکلات زیادی در تخصیص منابع و حمایت از بخش‌های تولیدی مواجه شود. ضرورت این موضوع باعث شده است گزارش چهارم از بخش حاضر به بررسی راهکارهای کاهش این مطالبات در سیستم بانکی بپردازد.

ب- هشدارها

بیکاری یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصاد ایران است که علاوه بر تبعات اقتصادی، تبعات مخرب گسترده‌ای بر شرایط اجتماعی جامعه داشته و یکی از اصلی‌ترین عوامل تضعیف امنیت اقتصادی به شمار می‌رود. ازاین‌رو، مقاله اول بخش هشدار به بررسی وضعیت نرخ بیکاری تحصیل‌کرده‌ها پرداخته و با توجه به شرایط موجود راهکارهایی برای بهبود شرایط ارایه داده است.

یکی از اصلی‌ترین موانع رشد و توسعه ایران را می‌توان فساد گسترده در بخش‌های مختلف بیان کرد. زمین‌خواری یکی از مهم‌ترین نوع فساد رایج در کشور ما است که در سال‌های اخیر به شدت گسترش یافته است. با توجه به ضرورت و اهمیت این موضوع، در مقاله دوم از بخش هشدار به بررسی ابعاد مختلف آن پرداخته شده است.

ج- تحلیل‌ها

شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه در سال‌های اخیر باعث رکود گسترده بسیاری از بخش‌های اقتصادی شده است. در این بین رکود بازار مسکن بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. اولین مقاله بخش تحلیل به بررسی امکان تحقق و اثرگذاری آن می‌پردازد.

مشکلات مربوط به اشتغال و بیکاری همواره جزو اصلی‌ترین مشکلات اقتصادی کشور بوده است. این در حالی است که طی سال‌های اخیر به دلیل رشد جمعیت متقاضی کار، رکود اقتصادی، افت تولید و… این مشکل را وارد فاز جدیدی کرده است. با توجه به اهمیت این موضوع مقاله دوم این بخش به بررسی ساختار تولید و ایجاد تنوع در آن به منظور بهبود شرایط اشتغال می‌پردازد.

یکی از تأکیدات اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگی اقتصاد به نفت و درآمدهای نفتی از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی است. با توجه به الزام اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مقاله دوم از این بخش به بررسی نقش درآمدهای مالیاتی در تحقق این سیاست‌ها پرداخته است.

 دانلود چکیده

پایان سند

نظرات (0)

مطالب بیشتری ازموسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

آخرین قیمت طلا و ارز