ارزیابی موفقیت بخش کشاورزی در دستیابی به امنیت غذایی پایدار- مطالعات امنیت اقتصادی ۱۰۳

فرزانه صمدیان بولتن 1395 موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد
 

بخش کشاورزی با افزایش و بهبود کیفیت تولیدات مواد غذایی با اتکا به منابع تولید داخل می‌تواند در تحقق امنیت غذایی پایدار نقشی اساسی ایفا ‌کند. ارزیابی میزان موفقیت بخش کشاورزی در دستیابی به امنیت غذایی پایدار در برنامه‌های توسعه نشان از آن دارد که به‌رغم تأکید‌های بسیار بر ضرورت خودکفایی در کشاورزی و افزایش ضریب امنیت غذایی در برنامه‌های توسعه، عملکرد‌ها با اهداف مورد نظر فاصله دارند.

 
 

مشخصات کتاب:

نام کتاب: ارزیابی موفقیت بخش کشاورزی در دستیابی به امنیت غذایی پایدار

تهیه و تدوین: مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

مجری: فرزانه صمدیان

ناظر علمی: علی اصغر سالم

طراحی جلد: محمد رضا امانی

مشخصات نشر: تهران، موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد‏‫، اردیبهشت ۱۳۹۵

‏‫مشخصات ظاهری: ۷۶ ص

‏شابک: ‏‫ ۸-۰۷-۸۰۸۳-۶۰۰-۹۷۸

قیمت کتاب: ۹۰۰۰تومان

معرفی کتاب:

در گزارش پیش رو ابتدا اهمیت دستیابی به امنیت غذایی در سطح کلان مورد تأکید قرار می گیرد. سپس، به سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی شماری از کشورها در دستیابی به امنیت غذایی اشاره می‌شود و در پی آن، مهم ترین قوانین و اسناد بالادستی کشور به منظور ارتقای بخش کشاورزی برای دستیابی به امنیت غذایی پایدار واکاوی می‌شود. سپس وضعیت چند شاخص مرتبط با عملکرد بخش کشاورزی مانند نقش تولیدات داخلی، روند خودکفایی محصولات اساسی و استراتژیک، نقش تولیدات داخلی در تأمین کالری و میزان واردات و سهم آن در امنیت غذایی کشور طی برنامه های توسعه سوم، چهارم و پنجم مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد. در انتها، پیشنهادهایی برای ارتقای عملکرد بخش کشاورزی در انجام مهم‌ترین رسالت خود، یعنی فراهم کردن غذا ارایه می شود.

فصول کتاب:

پیشگفتار

چکیده

مقدمه

اهمیت دستیابی به امنیت غذایی در سطح کلان

مدیریت امنیت غذایی در چند کشور منتخب

مدیریت امنیت غذایی در جمهوری اسلامی ایران

سنجش امنیت غذایی در سطح کلان

چالش های موجود در بخش کشاورزی برای دستیابی به امنیت غذایی پایدار

نتیجه گیری و پیشنهاد ها

منابع

لینک دانلود فهرست

پایان سند

نظرات (0)

مطالب بیشتری ازموسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

آخرین قیمت طلا و ارز