بررسی جایگاه و اهمیت منطقه دریای خزر در امنیت انرژی ایران- مطالعات امنیت اقتصادی ۱۰۶

آتنا اسفندیار بولتن 1395 مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد
 

ایران به عنوان یکی از بازیگران مهم حوزه خزر هم از منابع انرژی قابل توجه و هم موقعیت ژئوپلیتیکی خاص برخوردار است. چالش‌های عمده‌ای از جمله عدم تعیین رژیم حقوقی، حضور بازیگران فرامنطقه‌ای، مسیرهای انتقال نفت و گاز و مسایل زیست‌محیطی در این منطقه وجود دارد که در صورت اتخاذ سیاست‌گذاری مناسب و دیپلماسی فعال و همسو از سوی وزارت نفت و وزارت خارجه، ایران می‌تواند خود را به هاب انرژی منطقه خزر تبدیل نماید. در این راستا تبیین راهبردهای اقتصادی برای حضور مؤثر در معادلات منطقه خزر می‌تواند امنیت اقتصادی کشور را تقویت نماید.

 
 

مشخصات کتاب:

بررسی جایگاه و اهمیت منطقه دریای خزر در امنیت انرژی ایران

تهیه و تدوین: مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

مجری: آتنا اسفندیار

ناظر علمی: محمد صیادی

طراحی جلد: محمد رضا امانی

مشخصات نشر: تهران، موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد‏‫، تیر ۱۳۹۵

‏‫مشخصات ظاهری: ۸۷ ص

‏شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۸۰۸۳-۱۰-۸

قیمت کتاب: ۹۰۰۰تومان

معرفی کتاب:

به‌رغم ظرفیت‌های بسیار منطقه خزر در تأمین امنیت انرژی، این منطقه با چالش های عدیده‌ای از جمله تعیین نشدن رژیم حقوقی،  حضور بازیگران فرا منطقه‌ای، مسیرهای انتقال نفت و گاز و مسایل زیست محیطی روبه رو است؛ در صورتی که برنامه‌ریزی، دیپلماسی فعال و سیاست‌گذاری مناسب و همسو از سوی وزارت نفت و وزارت امور خارجه در خصوص آن اتخاذ نشود، می‌تواند تهدیدی برای امنیت انرژی و به تبع آن، امنیت ملی کشور قلمداد شود. مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد در راستای رسالت علمی و پژوهشی خود مبنی بر شناسایی و واکاوی عوامل و مؤلفه‌های مؤثر بر امنیت اقتصادی، اقدام به تهیه بولتن ((بررسی جایگاه و اهمیت منطقه دریای خزر در امنیت انرژی))کرده که در آن ابعاد مختلف اهمیت منطقه خزر از نگاه امنیت انرژی  ایران مورد بررسی قرار گرفته است. در خاتمه گزارش نیز راهبردهای عملی در راستای ارتقای امنیت انرژی کشور ارایه شده است. امید آنکه تلاش های این مؤسسه گامی مؤثر در جهت ارتقای امنیت اقتصادی کشور باشد.

فصول کتاب:

پیشگفتار

مقدمه

اهمیت اقتصادی و ژئوپلیتیکی منطقه دریای خزر

بازیگران حوزه ژئوپلیتیک دریای خزر

جایگاه و اهمیت منطقه دریای خزر از منظر انرژی

تهدیدهای امنیتی دریای خزر

نقش دریای خزر در تأمین امنیت انرژی ایران

جمع بندی و راهکارهای ارتقای امنیت انرژی کشور

منابع

لینک دانلود فهرست

پایان سند

نظرات (0)

مطالب بیشتری ازموسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

آخرین قیمت طلا و ارز