ارزیابی راهبرد‌ها در سازمان‌های ضد فساد اقتصادی

مصطفی آذری کتاب 1395 مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد
 

ممکن است سازمان‌های مبارزه با فساد در تلاش برای ارتقای زیربنای اصول اخلاقی یک کشور، واکنش به رسوایی‌های اقتصادی یا پیروی از قوانین یک پیمان بین‌المللی ایجاد شده باشند. حتی ممکن است این اقدام، ترفند سیاسی مقامات و جریانات سیاسی به‌منظور کنترل گفتمان مبارزه با فساد باشد. همچنین برخی سازمان‌ها تحت فشار حامیان و فضای بین‌الملل و در شرایط ورشکستگی دولت یا برنامه‌های ساختاری دولت تشکیل شده‌اند. بنابراین، ارزیابی راهبرد و تأثیر سازمان‌های مبارزه با فساد، نیازمند توجه دقیق به آنچه انتظار می‌رود به‌دست آورند و آنچه نتایج خاص را ممکن می‌سازد، است.

 
 

مشخصات کتاب:

نام کتاب: ارزیابی راهبرد‌ها در سازمان‌های ضد فساد اقتصادی

تهیه و تدوین: مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

مشخصات نشر: تهران ، موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد‏‫، ۱۳۹۵

‏‫مشخصات ظاهری: ۲۰۰ ص

قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان

چاپ نخست: شهریور ۱۳۹۵

معرفی کتاب:

این پژوهش به‌منظور کمک به کارکنان سازمان‌های مبارزه‌کننده با مفاسد اقتصادی براساس تحقیق در خصوص فرآیند نظارت و ارزیابی در سازمان‌های ضد فساد، یک سری توصیه‌ها و دستورالعمل‌های فنی، روش‌شناختی و عملی را ارایه خواهد کرد. این پژوهش می‌کوشد تا با معرفی الگوها و تجربه‌های موجود ارزیابی در سازمان‌های مبارزه‌کننده با مفاسد اقتصادی، اطلاعاتی را درباره اینکه چگونه کارآیی این سازمان‌ها می‌تواند به‌طور قابل قبولی ارزیابی شود، در اختیار مدیران عالی آنها قرار دهد و روشی ارایه کند که می‌تواند برای اطمینان از ارزیابی منصفانه و مستند نتایج و تأثیر کار این سازمان‌ها، مورد استفاده قرار گیرد. این پژوهش پیشنهادهایی را در خصوص چگونگی ارتقای این ارزیابی‌ها در آینده فراهم می‌آورد و وظیفه مهم ایجاد نظام‌های نظارتی داخلی و فرآیند‌های درون این سازمان‌ها را بررسی می‌کند و نشان می‌دهد که در تجربه‌های موجود چگونه این کار می‌تواند به تولید اطلاعات مفید کمک کند.

فصول کتاب:

مقدمه

مرور ادبیات نظری

ارزیابی، اهداف و مراحل

سطوح و الگوهای ارزیابی

منابع

لینک دانلود فهرست

پایان سند

نظرات (0)

مطالب بیشتری ازموسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

آخرین قیمت طلا و ارز