ماهنامه امنیت اقتصادی شماره ۳۶

ماهنامه تحلیلی موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد
 

امنیت اقتصادی یکی از اصلی‌ترین ارکان امنیت ملی است، به‌طوری که می‌توان گفت، بدون برقراری امنیت اقتصادی در کشور، نمی‌توان از امنیت ملی سخنی به میان آورد. این رکن از امنیت ملی تحت تأثیر متغیرهای دیگری، از جمله متغیرهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و… است که بدون لحاظ آنها‌ نمی‌توان این رکن را مورد بررسی قرار داد. مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد با توجه به رسالت خود مبنی بر ارایه گزارش‌های کارشناسی در حوزه مطالعات امنیت اقتصادی، ماهنامه حاضر را به چاپ رسانده است.

 
 

مشخصات ماهنامه:

مدیرمسئول: محمد جعفری

مدیر داخلی: اکبر برزگر

سردبیر: مصطفی آذری

پژوهشگران: قاسم اصولی، گروه اقتصاد بین‌الملل، گروه اقتصاد پولی و مالی، مهدی چقازردی، حبیب سهیلی، گروه فساد مالی، نرگس حیدری

شماره ۳۶ اسفند ۱۳۹۵

قیمت ماهنامه: ۱۵۰۰۰ تومان

معرفی ماهنامه:

امنیت اقتصادی یکی از اصلی‌ترین ارکان امنیت ملی است، به­طوری که می‌توان گفت، بدون برقراری امنیت اقتصادی در کشور، نمی‌توان از امنیت ملی سخنی به میان آورد. این رکن از امنیت ملی تحت تأثیر متغیرهای دیگری، از جمله متغیرهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و… است که بدون لحاظ آنها‌ نمی‌توان این رکن را مورد بررسی قرار داد. مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد با توجه به رسالت خود مبنی­بر ارایه گزارش‌های کارشناسی در حوزه مطالعات امنیت اقتصادی، ماهنامه حاضر را به چاپ رسانده است.

راهبرد

ایران و شورای همکاری خلیج فارس؛ چگونگی شکل‌دهی به نظم جدید منطقه‌ای بر پایه منافع مشترک

ایران و پاکستان: چالش‌ها و فرصت‌های همکاری بین دو کشور

ایران و ارمنستان: فرصت‌ها، چالش‌ها و راهبردهای گسترش روابط دو کشور

هشدار

علل و آثار نمادهای متوقف بانکی در بازار سرمایه

ابعاد اقتصادی تأدیه بدهی‌های دولت از طریق انتشار اوراق مالی

تحلیل

بررسی وضعیت فساد در ایران براساس آخرین گزارش جهانی

ادوار رفتاری بازار سهام در انتخابات ریاست‌جمهوری

نشست تخصصی بررسی راهکارهای عملی مبارزه با مفاسد اقتصادی با محوریت واکاوی جدیدترین شاخص ادراک فساد

دانلود چکیده

پایان سند

نظرات (0)

مطالب بیشتری ازموسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

آخرین قیمت طلا و ارز