عملکرد بخش کشاورزی در برنامه پنجم توسعه – مطالعات امنیت اقتصادی ۱۱۸

ابوالفضل غفاری بولتن خرداد 1396 مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد
 

بخش کشاورزی به دلیل تولید کالاهای اساسی، ایجاد امنیت غذایی، افزایش اشتغال، ارزآوری، کمک به توسعه فعالیت‌های تولیدی وابسته و … اهمیت به سزایی در رشد و توسعه اقتصادی کشور ایفا می‌کند. دستیابی به امنیت غذایی بدون برنامه‌ریزی دقیق و کارشناسی تحقق نمی‌یابد. ازاین‌رو، بررسی نقاط ضعف و قوت برنامه‌های گذشته می‌تواند به عملکرد بهتر بخش کشاورزی در برنامه ششم توسعه کمک نماید. در این کتاب به بررسی عملکرد بخش کشاورزی در راستای امنیت غذایی در برنامه پنجم توسعه پرداخته شده است.

 
 

مشخصات کتاب: عملکرد بخش اقتصادی در برنامه پنجم توسعه

تهیه و تدوین: مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

مجری: ابوالفضل غفاری

ناظر علمی: سجاد برخورداری

طراحی جلد: محمد رضا امانی

مشخصات نشر: تهران، موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد‏‫، خرداد ۱۳۹۶

‏‫مشخصات ظاهری: ۸۱ ص

‏شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۸۰۸۳-۳۳-۷

قیمت کتاب: ۹۰۰۰ تومان

معرفی کتاب:

مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد در راستای رسالت علمی و کاربردی برای ارتقای امنیت اقتصادی به ارزیابی عملکرد برنامه پنجم توسعه اقتصادی در بخش کشاورزی پرداخته است. برای این منظور، در گزارش حاضر متغیرهایی مانند تولید، اشتغال، تجارت خارجی، تورم، بارندگی، زمین، شاخص خودکفایی، شاخص وابستگی مصرف به خارج، سیاست های حمایتی بیمه، تسهیلات پرداختی، یارانه، قیمت تضمینی و بهره‌وری مورد بررسی قرار گرفته است.

فصول کتاب:

پیشگفتار

مقدمه

مروری بر اهداف برنامه پنجم توسعه در بخش کشاورزی

وضعیت بخش کشاورزی در طول برنامه پنجم توسعه

جمع بندی و ارائه راهکارهایی برای برنامه ششم توسعه

منابع

لینک دانلود خلاصه مدیریتی 

پایان سند

نظرات (0)

مطالب بیشتری ازموسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

آخرین قیمت طلا و ارز