ماهنامه امنیت اقتصادی شماره ۴۱

ماهنامه تحلیلی موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد
 

امنیت اقتصادی یکی از اصلی‌ترین ارکان امنیت ملی است، به­طوری که می‌توان گفت، بدون برقراری امنیت اقتصادی در کشور، نمی‌توان از امنیت ملی سخنی به میان آورد. این رکن از امنیت ملی تحت تأثیر متغیرهای دیگری، از جمله متغیرهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و… است که بدون لحاظ آنها‌ نمی‌توان این رکن را مورد بررسی قرار داد. مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد با توجه به رسالت خود مبنی­بر ارایه گزارش‌های کارشناسی در حوزه مطالعات امنیت اقتصادی، ماهنامه حاضر را به چاپ رسانده است.

 
 

مشخصات ماهنامه:

مدیرمسئول: محمد جعفری

مدیر داخلی: اکبر برزگر

سردبیر: مصطفی آذری

پژوهشگران: ابوالفضل غفاری، گروه اقتصاد انرژی، رزیتا لاجوردی، نرگس حیدری، گروه اقتصاد کشاورزی، ایمانه عنافچه، گروه اقتصاد ایران

شماره ۴۱ شهریور ۱۳۹۶

قیمت ماهنامه: ۱۵۰۰۰ تومان

معرفی ماهنامه:

امنیت اقتصادی یکی از اصلی‌ترین ارکان امنیت ملی است، به­طوری که می‌توان گفت، بدون برقراری امنیت اقتصادی در کشور، نمی‌توان از امنیت ملی سخنی به میان آورد. این رکن از امنیت ملی تحت تأثیر متغیرهای دیگری، از جمله متغیرهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و… است که بدون لحاظ آنها‌ نمی‌توان این رکن را مورد بررسی قرار داد. مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد با توجه به رسالت خود مبنی­بر ارایه گزارش‌های کارشناسی در حوزه مطالعات امنیت اقتصادی، ماهنامه حاضر را به چاپ رسانده است.

عناوین ماهنامه ۴۰

راهبرد

کشت گلخانه‌ای: راهبردی در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی

راهبردهای بهبود تجارت خارجی در بخش کشاورزی

هشدار

وضعیت امنیت انرژی کشور: رویکرد شاخص سه‌گانه انرژی

آسیب­های انتقال سازوکار انتشار و نقل و انتقال اوراق بدهی‌ دولت به نظام بانکی

فساد اقتصادی و آثار آن بر مقاوم­سازی اقتصادی

تحلیل

وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در دوره پساتحریم

نیازسنجی ساخت و ساز در بخش مسکن

دانلود چکیده

پایان سند

نظرات (0)

مطالب بیشتری ازموسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

آخرین قیمت طلا و ارز