ماهنامه امنیت اقتصادی شماره -۴۴

ماهنامه تحلیلی موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد
 

وضعیت حاد منابع آبی کشور به درجه‌ای از وخامت رسیده است که برای برون‌رفت از آن باید تصمیم‌های سختی از سوی دولت‌مردان کشور گرفته شود. نظر به اهمیت این موضوع، بررسی وضعیت کنونی و تهدیدهای با منشأ داخلی و خارجی بخش آب نشان دهنده آنست که در صورت ادامه روند کنونی در آینده با وضعیت نامطلوبی مواجه خواهیم شد.

 
 

مشخصات ماهنامه:

مدیرمسئول: محمد جعفری

مدیر داخلی: اکبر برزگر

سردبیر: مصطفی آذری

پژوهشگران: معصومه سادات سجادی، صادق رضایی، ابوالفضل غفاری، سعیده احمدی، یونس خدا‌پرست، گروه اقتصاد کشاورزی، گروه اقتصاد ایران، رزیتا لاجوردی

شماره ۴۴ آذر ۱۳۹۶

قیمت ماهنامه: ۱۵۰۰۰ تومان

معرفی ماهنامه:

الف: راهبرد‌ها

کنترل نرخ بیکاری به دلیل اثرگذاری پیامدهای منفی در ابعاد مختلف زندگی، همواره به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اصلی دولت‌مردان کشور به شمار می‌آید. هر چند نرخ بالای بیکاری تأمین رفاه تمامی آحاد جامعه را تهدید می‌کند، اما دهک‌های پایین درآمدی، به دلیل توان اندک مقابله با این بحران، بیش از سایر اقشار جامعه تحت تأثیر قرار خواهند گرفت.

تأمین مالی پایدار بانک بر کاهش سررسید دارایی‌ها و افزایش سررسید بدهی‌های بانک تأکید دارد و در دسترس بودن و نقدپذیری منابع تأمین مالی در بانک مهم‌ترین هدف تأمین مالی پایدار است. در این خصوص، کمیته بال ۳ نسبتی برای محاسبه تأمین مالی پایدار ارایه کرده که به صورت نسبت تجهیز پایدار منابع به تخصیص پایدار است.

امروزه توسعه روستایی یکی از مباحث مهم در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها، به‌خصوص کشورهای درحال توسعه به شمار می‌رود. وجود منابع سرمایه‌گذاری در شهرها، جاذبه‌های شهری، تفاوت شدید بین تقاضای نیروی کار در بین شهرها و روستاها و عدم جذب نیروی انسانی در بخش کشاورزی سبب شده است تا شهرها به قطب‌های توسعه تبدیل شوند و دوگانگی شدیدی بین سطوح درآمد، رفاه، اشتغال و… بین شهرها و روستاها به‌وجود آید. یکی از مهم‌ترین عوامل در کاهش این دوگانگی، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی در روستاهاست. صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی در تکمیل زنجیره تأمین و زنجیره ارزش در بخش کشاورزی، ایجاد اشتغال مولد و پایدار و کمک به کاهش مهاجرت از روستاها، کاهش ضایعات و دستیابی به امنیت غذایی و در نهایت، بهبود تراز تجاری بخش کشاورزی نقشی اساسی دارد.

ب- هشدارها

وضعیت حاد منابع آبی کشور به درجه‌ای از وخامت رسیده است که برای برون‌رفت از آن باید تصمیم‌های سختی از سوی دولت‌مردان کشور گرفته شود. نظر به اهمیت این موضوع، بررسی وضعیت کنونی و تهدیدهای با منشأ داخلی و خارجی بخش آب نشان دهنده آنست که در صورت ادامه روند کنونی در آینده با وضعیت نامطلوبی مواجه خواهیم شد.

عراق به‌رغم برداشت بیشتر از میادین مشترک نسبت به ایران، برنامه‌های توسعه بیشتر میادین مشترک را در سر دارد و بر اساس اظهارات وزیر نفت این کشور، قرار است با برگزاری مناقصهای، ۸ بلوک نفتی را که ۵ مورد آنها در مرز ایران واقع شده اند و برخی از آنها با میادین ایران مشترک هستند، به شرکت‌های نفتی واگذار کند. این موضوع نشان می‌دهد که عراق برای برداشت بیشتر از میادین مشترک برنامه‌ریزی کرده است و تحقق این موضوع می‌تواند ظرفیت تولید نفت عراق را افزایش داده و به فاصله این کشور با ایران در برداشت از میادین مشترک بیفزاید.

ج- تحلیل‌ها

در کشورهای درحال توسعه و از جمله ایران، مهاجرت از روستاها به شهرها در زمره مهم‌ترین مسایل اجتماعی و اقتصادی به شمار می‌آید. مهاجرت افراد هم در مبدأ و هم در مقصد، مسایل و مشکلاتی را از جمله: بروز نابسامانی‌های متعدد ناشی از فشار بر منابع و امکانات محدود جوامع شهری، بیکاری و کمکاری، کمبود فضاهای زیستی و آموزشی، آلودگی هوا و محیط زیست، سالخوردگی و زنانه شدن نیروی کار کشاورزی، تخلیه روستاها و… به‌وجود می‌آورد. علاوه بر این موارد، مهاجرت از مناطق روستایی به کاهش نیروی کار بخش کشاورزی، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تولید، به کاهش تولید و امنیت غذایی در بلندمدت منجر میشود.

فقدان تلاش به‌منظور مهارت‌آموزی نیروی کار و افزایش سهم کارگران ساده در کارگاه‌های صنعتی، به عدم رقابت‌پذیری و فرسایش بخش صنعت در عرصه بین‌المللی منجر شده است. این در حالی بوده که بخش صنعت با دستیابی به دانش روز دنیا و اهتمام ورزیدن برای افزایش مهارت و تخصص نیروی کار، مصونیت می‌یابد و کمتر از شوک‌های بین‌المللی آسیب می‌بیند.

علیرغم اینکه زمان مقرر شده برای پرداخت سود و آزادسازی سهام عدالت به پایان رسیده است اما نه‌تنها هنوز وضعیت سودها مشخص نیست بلکه آزادسازی سهام و تحویل آنها به صاحبانش نیز، تعیین تکلیف نشده است. طرحی که قرار بود کفه اقتصاد را به سمت افراد کم‌درآمد سنگین کند، شاید به نوعی مسیر بی‌عدالتی را هموار و منافع برخی سوداگران را تأمین کرده است. هم‌اکنون این طرح بار اضافه‌ای بر دوش مسؤولان شده که باید برای رفع آن به دنبال چاره اساسی باشند.

عناوین ماهنامه ۴۲

راهبرد

سیاست‌های حمایت از اشتغال برای اقشار آسیب‌پذیر در ایران

راهبردهای تأمین مالی پایدار و سودآوری بانک‌ها

راهبردهای توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی

هشدار

هشدار وضعیت بحران آب در ایران

پیشتازی عراق در برداشت از میادین مشترک

تحلیل

تأثیر مهاجرت روستایی بر امنیت غذایی

آسیب‌شناسی آموزش و مهارت در بخش صنعت

تأملی بر طرح سهام عدالت از منظر فساد

دانلود چکیده

پایان سند

نظرات (0)

مطالب بیشتری ازموسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

آخرین قیمت طلا و ارز