ماهنامه امنیت اقتصادی شماره-۴۶

ماهنامه تحلیلی بهمن 1396 موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد
 

تجارب جهانی در حوزه اقتصاد نشان می‌دهد، کشورها زمانی به رشد و توسعه اقتصادی می‌رسند که برنامه اقتصادی منظم، منسجم، همسو و هدفمند داشته باشند. در این راستا، برنامه‌ریزی اقتصادی نقشی کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. در ایران نیز همزمان با سایر کشورها، برنامه‌ریزی اقتصادی به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های کلیدی برای رشد و توسعه اقتصادی کشور، مورد توجه دولت‌ها قرار گرفته است. نتیجه تلاش دولت‌ها در دوره بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، تدوین سند چشم‌انداز به‌مثابه برنامه بلندمدت، پنج برنامه توسعه اقتصادی به‌عنوان برنامه‌های میان‌مدت و قوانین بودجه سالانه به‌مثابه برنامه‌های کوتاه‌مدت بوده است. بررسی تجربه برنامه‌ریزی‌های اقتصادی در کشور نشان می‌دهد، برنامه‌های اقتصادی یکساله در قالب قوانین بودجه نقش مهمی در تحقق برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت دارند. در واقع، قوانین بودجه سالانه، اجرایی‌ترین برنامه اقتصادی هستند که دولت‌ها می‌توانند براساس آنها اهداف میان‌مدت و بلندمدت را در اقتصاد ملی دنبال کنند.

 
 

مشخصات ماهنامه:

مدیرمسئول: محمد جعفری

مدیر داخلی: اکبر برزگر

سردبیر: مصطفی آذری

پژوهشگران: گروه امنیت اقتصادی، معصومه سادات سجادی، گروه اقتصاد پولی و مالی، گروه اقتصاد ایران،‌ ابوالفضل غفاری، رزیتا لاجوردی، الهه رحیم‌دوست، گروه اقتصاد انرژی، زهرا مشفق، یونس خداپرست، فرزانه صمدیان، صادق رضایی

شماره ۴۶ بهمن ۱۳۹۶

قیمت ماهنامه: ۱۵۰۰۰ تومان

عناوین ماهنامه:

 1. کلیات لایحه بودجه کل کشور
 2. میزان تناسب لایحه بودجه با اهداف اقتصاد مقاومتی
 3. همسویی لایحه بودجه با برنامه ششم توسعه
 4. بودجه نهادهای غیردولتی
 5. وضعیت اشتغال و کاهش بیکاری
 6. تخصیص اعتبارات استانی
 7. اجرای قانون هدفمند کردن یارانه­ها
 8. قیمت­گذاری حامل‌های انرژی (بنزین)
 9. قیمت گذاری ارز و مدیریت ارز
 10. برداشت از صندوق توسعه ملی برای هزینه‌های جاری
 11. مدیریت صندوق‌های بازنشستگی
 12. اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی

دانلود چکیده

پایان سند

نظرات (0)

مطالب بیشتری ازموسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

آخرین قیمت طلا و ارز