نقش توسعه منطقه‌ای،‌ (آمایش سرزمین) در مقاوم‌سازی اقتصاد – مطالعات امنیت اقتصادی شماره ۱۲۰

موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد بولتن تحلیلی اردیبهشت 97 موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد
 

با توجه به اهمیت تداوم حیات اقتصادی در تمام مناطق کشور در راستای حفظ و پایداری امنیت ملی، توجه به بحث توسعه منطقه‌ای برای ایران بسیار اساسی است. این موضوع در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز مورد توجه قرار گرفته است. رسالت پژوهشکده تدبیر اقتصاد ایجاب میکند به بحث توسعه منطقه‌ای در قالب آمایش سرزمین در راستای تحقق اهداف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، توجه ویژه‌ای نماید. در این بولتن سیاستی، به بحث آمایش سرزمین در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی پرداخته شده و راهکارهای سیاستی در جهت کاهش توسعه نامتوازن در مناطق مختلف کشور ارایه شده است.

 
 

مشخصات کتاب: نقش توسعه منطقه‌ای،‌ (آمایش سرزمین) در مقاوم‌سازی اقتصاد

تهیه و تدوین: مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

مجری: موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

ناظر علمی: محمد جعفری

طراحی جلد: محمد رضا امانی

مشخصات نشر: تهران، موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد‏‫، فروردین ۱۳۹۷

‏‫مشخصات ظاهری: ۶۳ ص

‏شابک: ۹-۳۹-۸۰۸۳-۶۰۰-۹۷۸

قیمت کتاب: ۹۰۰۰ تومان

معرفی کتاب:

با توجه به اهمیت تداوم حیات اقتصادی در تمام مناطق کشور در راستای حفظ و پایداری امنیت ملی، توجه به بحث توسعه منطقه‌ای برای ایران بسیار اساسی است. این موضوع در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز مورد توجه قرار گرفته است. رسالت پژوهشکده تدبیر اقتصاد ایجاب میکند به بحث توسعه منطقه‌ای در قالب آمایش سرزمین در راستای تحقق اهداف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، توجه ویژه‌ای نماید. در این بولتن سیاستی، به بحث آمایش سرزمین در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی پرداخته شده و راهکارهای سیاستی در جهت کاهش توسعه نامتوازن در مناطق مختلف کشور ارایه شده است.

پیشگفتار

چکیده

مقدمه

تعاریف و مفاهیم آمایش سرزمین و اقتصاد مقاومتی

جایگاه آمایش سرزمین در نظام برنامه‌ریزی ایران

اهداف و ضرورت‌های انجام مطالعات آمایش سرزمین

تجربه جهانی در زمینه آمایش سرزمین و انطباق آن با وضع ایران

موارد ضعف و قوت آمایش سرزمین در ایران

جمع‌بندی و ارائه راهکار‌ها

منابع

لینک دانلود چکیده مدیریتی

پایان سند

نظرات (0)

مطالب بیشتری ازموسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

آخرین قیمت طلا و ارز