دوسالگی توافق هسته‌ای ایران: گزارش وضعیت- مطالعات امنیت اقتصادی ۱۲۱

سعیده احمدی بولتن اردیبهشت 97 موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد
 

توافق هسته‌ای برجام از جمله توافق‌های مهم بین‌المللی در سال‌های اخیر به شمار می‌آید. قرار بر این بود که این توافق از یک سو منافع ایران و از سوی دیگر منافع کشورهای 1+5 را تامین نماید، اما رفتارهای دولت آمریکا در یک سال اخیر، منافع برجام بویژه منافع اقتصادی آن را برای ایران تحت تاثیر قرار داده است. اهمیت برجام از نگاه طرفین توافق موجب شده است بحث‌های متعددی در این خصوص مطرح شود. در این مطالعه، عملکرد دو ساله شدن برجام از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفته و آینده آن، بحث و بررسی شده است.

 
 

مشخصات کتاب: دوسالگی توافق هسته‌ای ایران: گزارش وضعیت

تهیه و تدوین: مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

مجری: سعیده احمدی

ناظر علمی: محمد جعفری ، حبیب سهیلی

طراحی جلد: محمد رضا امانی

مشخصات نشر: تهران، موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد‏‫، اردیبهشت ۱۳۹۷

‏‫مشخصات ظاهری: ۷۳ ص

‏شابک: ۶-۴۳-۸۰۸۳-۶۰۰-۹۷۸

قیمت کتاب: ۹۰۰۰ تومان

معرفی کتاب:

این گزارش به بررسی ریسک‌ها و راهکارهای پیش روی بازیگران حاضر در توافق هسته‌ای میپردازد. همچنین بررسی تعهدات هسته‌ای ایران و در مقابل، منافع حاصل از لغو تحریم‌ها برای این کشور، تشکیل دهنده بخش اصلی گزارش است. با این حال به نظر می‌رسد که آمارهای حاصل از مصاحبه با مدیران ارشد تجاری که در قسمت پیوست ارایه شده است، مهم‌ترین قسمت این گزارش باشد؛ چرا که می‌تواند درک و بینش مناسبی را برای مسؤولان امر، در ارتباط با اتخاذ رویکرد مقتضی در زمینه ورود سرمایه و تجارت خارجی، فراهم آورد.

پیشگفتار

یافته‌های اساسی

خلاصه مدیریتی

دومین سال برجام: گزارش وضعیت

-۱ مقدمه

-۲ ارایه نتایج دستاوردها

الف- تعهدات هسته‌ای

ب- تعهدات مربوط به لغو تحریم‌ها

ج- سال توأم با به خطر افتادن حیات

د- شمعی در باد؟

-۳ امیدواری به بهترین حالت، آمادگی برای بدترین حالت

-۴ نتیجه‌گیری

منابع

لینک دانلود خلاصه مدیریتی

پایان سند

نظرات (0)

مطالب بیشتری ازموسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

آخرین قیمت طلا و ارز