آسیب شناسی بنیه اقتصاد مقاومتی از نظر فقر- مطالعات امنیت اقتصادی ۱۲۲

فاطمه جهانگرد بولتن اردیبهشت 97 موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد
 

افزایش فقر و نابرابری از جمله تهدیدهای بالقوه امنیت اقتصادی به شمار می‌آید. در راستای کنترل این پدیده، راهکارهای متعددی از سوی سیاست-گذاران و برنامه‌ریزان پیشنهاد و اجرا شده است، اما پایداری فقر و نابرابری در اقتصاد ایران همچنان در سطوح مختلف قابل مشاهده است. سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ظرفیت‌هایی برای مقابله با این پدیده فراهم می‌کند. در این نوشتار به ظرفیت‌های اقتصاد مقاومتی برای مقابله با پدیده فقر پرداخته شده است.

 
 

مشخصات کتاب: آسیب شناسی بنیه اقتصاد مقاومتی از نظر فقر

تهیه و تدوین: مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

مجری: فاطمه جهانگرد

طراحی جلد: محمد رضا امانی

مشخصات نشر: تهران، موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد‏‫، اردیبهشت ۱۳۹۷

‏‫مشخصات ظاهری: ۷۲ ص

‏شابک: ۲-۴۱-۸۰۸۳-۶۰۰-۹۷۸

قیمت کتاب: ۹۰۰۰ تومان

معرفی کتاب:

با توجه به اهمیت مقابله با پدیده فقر و نابرابری در اقتصاد کشور و نیاز به تداوم و پایداری این مقابله، در این نوشتار به ظرفیت‌های سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در مقابله با فقر و نابرابری پرداخته شده و تلاش شده است از ابعاد مختلف پدیده فقر و نابرابری مورد بحث و بررسی قرار گیرد. با توجه به رسالت مرکز تحقیقاتی تدبیر اقتصاد در انجام مطالعات بین رشته‌ای از نگاه امنیت اقتصادی، امید است این نوشتار در راستای تأمین و پایداری امنیت اقتصادی کشور برای برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران مفید واقع شود.

پیشگفتار

 ۱- مقدمه

۲- مفاهیم و تعاریف

۳- اهمیت توجه به مسئله فقرزدایی

۴- وضعیت فقر در برنامه‌های اول تا پنجم کشور

۵- کانون آسیب‌پذیری بنیه اقتصاد مقاومتی کشور از نظر فقر

۶- شاخص ضریب جینی در جهان

۷- مشکلات و چالش‌های مهم پیش رو در اقتصاد مقاومتی از منظر فقر

۸- امتیازات و منابع کشور برای مبارزه با فقر در اقتصاد مقاومتی

۹- جمع بندی

منابع

لینک دانلود چکیده مدیریتی

پایان سند

نظرات (0)

مطالب بیشتری ازموسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

آخرین قیمت طلا و ارز