کتاب مرجع امنیت اقتصادی

موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد کتاب اردیبهشت 97 موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد
 

مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد در راستای رسالت پژوهشی خود با عنایت به فقدان مطالعه منسجم با فراگیری ابعاد مختلف، در حوزه امنیت اقتصادی، مجموعه حاضر را با عنوان “کتاب مرجع امنیت اقتصادی” در دست انتشار دارد تا ضمن بررسی چیستی، مفاهیم، ویژگیها، ابعاد، شاخص‌های مؤثر و جنبه‌های مختلف امنیت اقتصادی و استفاده از تجارب و تحقیقات کشورهای دیگر در زمینه امنیت اقتصادی، بتواند چهارچوبی بومی و مبتنی‌ بر مبانی علمی پذیرفته شده را برای تقویت امنیت اقتصادی در کشور ایجاد کند، زیرا دستیابی به اهداف عالی نظام اسلامی از طریق شناخت ماهیت و اهمیت حوزه امنیت اقتصادی و کاهش تبعات فقدان امنیت اقتصادی در نظام کنونی جهان که اقتصاد نقشی جدی در آن دارد، امکان‌پذیر است.

 
 

مشخصات کتاب:

نام کتاب: مرجع امنیت اقتصادی

تهیه و تدوین: مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

مشخصات نشر: تهران، موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد‏‫، ۱۳۹۷

‏‫مشخصات ظاهری: ۵۷۹ ص

قیمت: ۴۰٫۰۰۰ تومان

چاپ نخست: اردیبهشت ۹۷

معرفی کتاب:

در مجلد اول از مجموعه

مبانی نظری امنیت ملی، ارتباط آن با امنیت اقتصادی و چهارچوب تحلیلی مکاتب مختلف اقتصادی در زمینه امنیت اقتصادی پرداخته شد. مطالعه این مباحث به‌عنوان نخستین بخش از مجموعه یاد شده از آنجا اهمیت دارد که مطالب جلد حاضر را می‌توان سنگ بنای مباحث حوزه امنیت اقتصادی دانست که آشنایی با آنها باعث ایجاد چهارچوب ذهنی ساختارمند و پایه‌های ذهنی مشترک برای خوانندگان این مجموعه می‌شود و این آشنایی باعث می‌شود مطالب مجلدهای بعدی این مجموعه با سهولت بیشتری توسط خوانندگان درک شود. همچنین از آنجا که یکی از اهداف مهم مجموعه حاضر، ایجاد ادبیات بومی در حوزه امنیت اقتصادی است، باید توجه کرد که گام نخست برای دستیابی به این هدف، آشناسازی خوانندگان با مبانی نظری موضوع است.

پیشگفتار

بخش اول: مروری بر مفهوم امنیت ملی

بخش دوم: روش و نظریه در امنیت اقتصادی

بخش سوم: امنیت اقتصادی در اندیشه‌ها و مکاتب اقتصادی

لینک دانلود فهرست

پایان سند

نظرات (0)

مطالب بیشتری ازموسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

آخرین قیمت طلا و ارز