ماهنامه امنیت اقتصادی شماره ۵۲

ماهنامه تحلیلی موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد
 

ادغام و تملیک از جمله استراتژیهای رایج بر افزایش توان رقابت شرکت‌ها در عرصه جهانی به شمار می‌آید. با توجه به ماهیت شرکت‌های فعال در حوزه انرژی کشور بکارگیری این استراتژی می‌تواند در افزایش توان رقابتی بخش انرژی، مفید باشد. در مقاله اول از این بخش، به استراتژی‌های ادغام و تملیک در تجارب جهانی پرداخته و آموزه‌های آن برای ایران ارایه می‌شود.

 
 

مشخصات ماهنامه:

مدیرمسئول: محمد جعفری

مدیر داخلی: اکبر برزگر

سردبیر: مصطفی آذری

پژوهشگران: یونس خدا‌پرست، صادق رضایی، گروه اقتصاد انرژی، الهه رحیم دوست، مرجانه بشخور، گروه اقتصاد بین‌الملل، گروه اقتصاد پولی و مالی، گروه اقتصاد ایران، رزیتا لاجوردی، قاسم اصولی.

شماره ۵۲ مرداد ۹۷

قیمت ماهنامه: ۱۵۰۰۰ تومان

عناوین ماهنامه:

۱- استراتژی‌های ادغام و تملیک برای شرکت‌های داخلی با تأکید بر شرکت‌های فعال در حوزه انرژی

۲- راهبردهای تقویت منابع اعتباری در راستای حمایت از تولید و اشتغال

۳- استراتژی ارتقای امنیت انرژی بر محور افزایش سهم مصرف سی‌ان‌جی در بخش حمل‌ونقل

۴- راهبردهای حمایت‌های دولتی از صنایع کوچک و متوسط

۵- تخریب امنیت اقتصادی در سایه خروج آمریکا از برجام و تحریم احتمالی سوئیفت

۶- تبعات امنیتی گسترش روابط رژیم صهیونیستی و روسیه برای ایران

۷- تأثیرپذیری امنیت اقتصادی در سایه نوسانات نرخ ارز

۸- دلایل تعطیلی بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط

۹- تأثیر کارآیی عملکرد دولت بر پایداری امنیت اقتصادی

۱۰- تبعات امنیت اقتصادی حضور آمریکا در آسیای مرکزی

راهبرد

ادغام و تملیک از جمله استراتژیهای رایج بر افزایش توان رقابت شرکت‌ها در عرصه جهانی به شمار می‌آید. با توجه به ماهیت شرکت‌های فعال در حوزه انرژی کشور بکارگیری این استراتژی می‌تواند در افزایش توان رقابتی بخش انرژی، مفید باشد. در مقاله اول از این بخش، به استراتژی‌های ادغام و تملیک در تجارب جهانی پرداخته و آموزه‌های آن برای ایران ارایه می‌شود.

حمایت از تولید و اشتغال همواره به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های سیاست‌گذاران اقتصادی مطرح بوده است. هر چند این موضوع برای حیات اقتصادی کشور مهم تلقی می‌شود، اما سیاست‌های اجرایی در این حوزه چندان موفق نبوده‌اند. در مقاله دوم، به راهبرد های تقویت منابع اعتباری در راستای حمایت از تولید و اشتغال پرداخته می‌شود.

تامین و پایداری امنیت انرژی همواره به‌عنوان یک اصل در اقتصاد کشورهای جهان شناخته می‌شود. با توجه به تشدید محدودیت‌ها علیه ایران از سوی کشورهای غربی، تلاش برای حفظ و پایداری امنیت انرژی در این شرایط بسیار کلیدی است. در مقاله سوم، استراتژی ارتقای امنیت انرژی بر محور افزایش سهم مصرف سی ان جی در بخش حمل و نقل بحث شده است.

شرکت‌های کوچک و متوسط در بیشتر کشورها نقش اصلی در تولید و اشتغال دارند، این نقش شرکت‌ها همواره با حمایت‌هایی از سوی دولت‌ها، همراه بوده است. در مقاله پایانی این بخش، به بررسی راهبردهای حمایت دولت از صنایع کوچک و متوسط پرداخته شده و راهکارهای این نوع حمایت‌ها، ارایه می‌شود.

هشدار

خروج آمریکا از برجام، برخی نااطمینانی‌ها در خصوص ارتباط اقتصاد ایران با دنیای خارج را به‌شدت افزایش داده است. یکی از مهم‌ترین محورهای تحریم‌های آتی آمریکا، تحریم دسترسی ایران به سیستم نقل و انتقال مالی بین‌المللی است. با توجه به تاثیرپذیری امنیت اقتصادی ایران از تحریم احتمالی سوئیفت از سوی آمریکا، در مقاله نخست از این بخش، تخریب امنیت اقتصادی در این خصوص بحث و بررسی شده است.

رژیم صهیونیستی در راستای تضعیف ایران، اقدام به گسترش روابط خود با کشورهای دوست ایران می‌کند. روسیه از جمله کشورهای دوست و استراتژیک ایران در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی به شمار می‌آید. در سال‌های اخیر روابط رژیم صهیونیستی با روسیه بیش از گذشته توسعه یافته است و این امر می‌تواند امنیت اقتصادی ایران را تحت تاثیر قرار دهد. در مقاله دوم این بخش، به تبعات امنیتی توسعه روابط رژیم صهیونیستی و روسیه بر ایران پرداخته شده است.

حفظ و پایداری امنیت اقتصادی یکی از الزامات اساسی برای ادامه حیات اقتصادی کشور است. نوسانات نرخ ارز بویژه در ماه‌های اخیر امنیت اقتصادی ایران را از کانال‌های مختلف تحت تاثیر قرار داده است. با توجه به آثار تخریبی نوسانات نرخ ارز بر امنیت اقتصادی، در مقاله پایانی این بخش، به تاثیر پذیری امنیت اقتصادی در سایه نوسانات نرخ ارز بحث و بررسی شده است.

تحلیل

تعطیلی بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط، علاوه بر کاهش تولید منجر به کاهش اشتغال شده و امنیت اقتصادی کشور را تخریب میکند. با توجه به ضرورت حفظ و پایداری بنگاه‌های کوچک و متوسط، در مقاله نخست این بخش، دلایل تعطیلی بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط تحلیل شده و راهکارهای حمایت از آنها ارایه شده است.

پایداری امنیت اقتصادی کشور از کارایی عملکرد دولت به صورت مستقیم و غیر مستقیم تاثیر می‌پذیرد. متاسفانه به خاطر برخی ناکارایی‌ها در عملکرد دولت، حفظ و تامین امنیت اقتصادی برای فعالان اقتصادی کشور افزایش یافته است. در مقاله دوم، تاثیر کارایی عملکرد دولت بر پایداری امنیت اقتصادی بحث و بررسی شده است.

آمریکا همواره تلاش کرده است از طریق حضور در کشورهای همسایه، امنیت اقتصادی و ملی ایران را تهدید نماید. از جمله حضور آمریکا در منطقه می‌توان به حضور این کشور در آسیای مرکزی اشاره کرد. حضور آمریکا در این منطقه به لحاظ اقتصادی می تواند امنیت اقتصادی ایران را تهدید نماید. در مقاله پایانی این بخش، به تبعات حضور آمریکا در آسیای مرکزی بر امنیت اقتصادی ایران پرداخته شده است.

دانلود چکیده

پایان سند

نظرات (0)

مطالب بیشتری ازموسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

آخرین قیمت طلا و ارز