بررسی وضعیت سهام سرمایه ایران در بانک‌ها و موسسات مالی و توسعه‌ای منطقه‌ای و بین‌المللی -مطالعات امنیت ملی شماره ۱۲۵

محمد جعفری بولتن تیر 1397 پژوهشکده امنیت اقتصادی تدبیر
 

به‌رغم جوّ به‌نسبت منفی ناشی از خروج آمریکا از برجام، دولت همچنان می‌تواند روی کمک نهادهای مذکور به‌عنوان تأمین‌کننده بالقوه نیازهای مالی‌اش حساب کند. این موضوع به‌طور خاص درباره نهادهایی صدق می‌کند که آمریکا در آن‌ها نفوذ کمتری دارد. البته ارتباط با نهادهای مالی و توسعه‌ای جهانی، خالی از چالش نیست و برخی منتقدان به تأثیرپذیری بالای این نهادها از کشورهای بزرگ غربی اشاره می‌کنند.

 
 

مشخصات کتاب: بررسی وضعیت سهام سرمایه ایران در بانک‌ها و موسسات مالی و توسعه‌ای منطقه‌ای و بین‌المللی

تهیه و تدوین: پژوهشکده امنیت اقتصادی تدبیر

طراحی جلد: محمد رضا امانی

مشخصات نشر: تهران، پژوهشکده امنیت اقتصادی تدبیر‏‫، تیر ۱۳۹۷

‏‫مشخصات ظاهری: ۸۳ ص

‏شابک: ۸-۶۵-۸۰۸۳-۶۰۰-۹۷۸

قیمت کتاب: ۹۰۰۰ تومان

معرفی کتاب:

در این مطالعه، بررسی جامعی روی وضعیت سهام سرمایه ایران در بانک‌ها و مؤسسات مالی و توسعه‌ای منطقه‌ای و بین‌المللی صورت گرفته است. با عنایت به نکات فوق، نوشته حاضر در چند بخش کلی، سعی در تشریح و توضیح بیشتر مطالب مرتبط با حضور ایران در چنین نهادهایی را دارد. تأملی در مزایای عضویت در نهادهای توسعه‌ای فرامرزی، معرفی مبسوط هر یک از این نهادهای بین‌المللی و تجربه حضور ایران در آنها، بررسی شرایط کنونی کشور و قیاس آن با شرایط کشورهای همسطح و رقیب، مروری بر نظرات موافق و مخالف حضور در نهادهای مذکور، کنکاش ملاحظات امنیت اقتصادی این حضور و در نهایت، جمع‌بندی و ارائه برخی راهکارهای پیشنهادی در جهت حداکثرسازی منافع کشور در ارتباط با نقش‌آفرینی در نهادهای مالی- توسعه‌ای بین‌المللی بخش‌های تشکیل دهنده مختلف مطلب پیش رو هستند.

پیشگفتار

مقدمه

 ۱- مزایای عضویت در بانک‌ها و مؤسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی

۲- بانک‌ها و مؤسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی و منطقه‌ای

۳- نگرش موافقان و مخالفان داخلی به بانک‌ها و مؤسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی

۴- ارزیابی عملکرد ایران در نهادها و مؤسسات مالی و توسعه‌ای منطقه‌ای و بین‌المللی

۵- ملاحظات امنیت اقتصادی

۶- جمع‌بندی و ارائه راهکار

منابع

لینک دانلود خلاصه مدیریتی

پایان سند

نظرات (0)

مطالب بیشتری ازموسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

آخرین قیمت طلا و ارز