ماهنامه امنیت اقتصادی شماره ۵۴

ماهنامه تحلیلی مهر 1397 پژوهشکده امنیت اقتصادی تدبیر
 

بازگشت تحریم‌ها آمریکا علیه کشورمان در نتیجه خروج از توافق هسته‌ای، علاوه بر آثار واقعی دارای آثار روانی نیز بوده است. بگونه‌ای که آثار روانی بازگشت تحریم‌ها، قبل از اعمال تحریم‌ها بازار دارایی‌ها و بازار کالاها در ایران را تحت تاثیر قرار داده است. در مقاله اول از این بخش، به واکاوی آثار روانی بازگشت تحریم‌های آمریکا بر اقتصاد ایران پرداخته شده و راهبردهای مقابله با این آثار بحث و بررسی می‌شود. عراق از جمله کشورهای همسایه ایران به شمار می‌آید که دارای نقاط مشترک فراوانی با کشورمان است. این نقاط مشترک به‌عنوان مزیت نسبی برای ایران جهت گسترش روابط اقتصادی با این کشور به‌شمار می‌آید. در خصوص گسترش روابط اقتصادی ایران با عراق، برخی موانع مطرح شده است که سرعت توسعه روابط اقتصادی را کند می‌کند. در مقاله دوم، به بررسی راهبردهای رفع موانع گسترش فعالیت‌های ایران در عراق پرداخته شده است. مدیریت منابع آب از جمله چالش‌های پیش‌رو در مقابله با بحران آب در کشور به شمار می‌آید. کشورهای زیادی در دنیا با بکارگیری اصول علمی و عملی مدیریت منابع آب توانسته‌اند بر این بحران، فائق آیند. در مقاله سوم، به بررسی تجارب برخی کشورهای موفق در مدیریت منابع آب پرداخته شده و استراتژی‌های بکارگرفته شده در این کشورها، برای ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

 
 

ماهنامه امنیت اقتصادی شماره ۵۴

مشخصات ماهنامه:

مدیرمسئول: محمد جعفری

مدیر داخلی: اکبر برزگر

سردبیر: مصطفی آذری

پژوهشگران: مهتاب ابراهیمی، ایمانه عنافچه، گروه اقتصاد ایران، ابوالفضل غفاری، یونس خداپرست،‌ گروه اقتصاد ایران، سعیده احمدی، گروه اقتصاد پولی و مالی، صادق رضایی

شماره ۵۴ مهر ۹۷

قیمت ماهنامه: ۱۵۰۰۰ تومان

عناوین ماهنامه:

راهبرد

۱- واکاوی آثار روانی بازگشت تحریم‌های آمریکا و راهبردهای مقابله با آن

۲- راهبردهای رفع موانع گسترش فعالیت‌های اقتصادی ایران در عراق

۳- استراتژی­های مدیریت بهینه منابع آب با توجه به تجارب سایر کشورها

هشدار

۴- چالش‌های بخش کشاورزی و تهدید امنیت غذایی و اقتصادی

۵- تهدیدهای فروش نفت بر اساس روندهای آتی تقاضای آن در بخش حمل‌ونقل جاده‌ای

۶- تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی و تهدیدهای آن

تحلیل

۷- فساد ناشی از ناشایسته‌سالاری، خویشاوندسالاری و مهاجرت مغزها

۸- سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر و جایگاه آن در امنیت نظام مالی

۹- نقش اوراق رهنی و بازار رهن ثانویه در تامین امنیت مالی کشور

۱۰- ملاحظات امنیت اقتصادی عملکرد صنعت بیمه کشور

بازگشت تحریم­ها آمریکا علیه کشورمان در نتیجه خروج از توافق هسته­ای، علاوه بر آثار واقعی دارای آثار روانی نیز بوده است. بگونه­ای که آثار روانی بازگشت تحریم­ها، قبل از اعمال تحریم­ها بازار دارایی­ها و بازار کالاها در ایران را تحت تاثیر قرار داده است. در مقاله اول از این بخش، به واکاوی آثار روانی بازگشت تحریم­های آمریکا بر اقتصاد ایران پرداخته شده و راهبردهای مقابله با این آثار بحث و بررسی می­شود.

عراق از جمله کشورهای همسایه ایران به شمار می­آید که دارای نقاط مشترک فراوانی با کشورمان است. این نقاط مشترک به­عنوان مزیت نسبی برای ایران جهت گسترش روابط اقتصادی با این کشور به­شمار می­آید. در خصوص گسترش روابط اقتصادی ایران با عراق، برخی موانع مطرح شده است که سرعت توسعه روابط اقتصادی را کند می­کند. در مقاله دوم، به بررسی راهبردهای رفع موانع گسترش فعالیت­های ایران در عراق پرداخته شده است.

مدیریت منابع آب از جمله چالش­های پیش­رو در مقابله با بحران آب در کشور به شمار می­آید. کشورهای زیادی در دنیا با بکارگیری اصول علمی و عملی مدیریت منابع آب توانسته­اند بر این بحران، فائق آیند. در مقاله سوم، به بررسی تجارب برخی کشورهای موفق در مدیریت منابع آب پرداخته شده و استراتژی­های بکارگرفته شده در این کشورها، برای ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

بخش کشاورزی از جمله بخش­های کلیدی در حفظ و پایداری امنیت اقتصادی از کانال امنیت غذایی به­شمار می­آید. هر چند بخش کشاورزی در ایران توانسته است پایداری امنیت غذایی را حفظ نماید، اما این بخش با چالش­های جدی مواجه بوده و عدم توجه به این چالش­ها، می­تواند امنیت غذایی کشور را تهدید نماید. در مقاله اول از این بخش، به بررسی چالش­های پیش­روی بخش کشاورزی و تهدیدات امنیت غذایی و اقتصادی آن پرداخته شده است.

پیش­بینی­های مختلفی در خصوص روند آتی تقاضای نفت بویژه در بخش حمل و نقل جاده­ای در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه انجام شده است. با توجه به رشد قابل توجه تولید خودروهای برقی، بیشتر پیش­بینی­ها بر کاهش تقاضای نفت در حمل و نقل جاده­ای تاکید دارند. این موضوع می­تواند تقاضای نفت ایران از سوی مشتریان را تحت تاثیر قرار دهد. در مقاله دوم به تهدیدهای فروش نفت ناشی از روندهای آتی تقاضای آن در بخش حمل و نقل جاده­ای پرداخته شده است.

با توجه به کاهش سود در بخش کشاورزی از یک سو و افزایش سود ناشی از تغییر کاربری زمین­های کشاورزی از سوی دیگر، انگیزه کشاورزان برای فعالیت­های کشاورزی کاهش یافته و تغییر کاربری زمین­های کشاورزی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اینکه این موضوع می­تواند امنیت غذایی کشور را تهدید نماید، در مقاله پایانی این بخش، به تهدیدات ناشی از تغییر کاربری زمین­های کشاورزی پرداخته شده است.

انتخاب مدیران بر پایه ناشایسته سالارب و خویشاوندسالاری، نه­تنها زمینه بروز فسادهای اقتصادی و مالی را به­دنبال دارد، بلکه زمینه مهاجرت نخبگان را نیز تسهیل می­کند. متاسفانه در دهه­های اخیر علی­رغم تاکید فراوان مقامات کشور بر انتخاب مدیران بر پایه شایسته سالاری، این موضوع مغفول مانده است. در مقاله اول از این بخش، به بررسی فساد ناشی از ناشایسته سالاری و خویشاوندسالاری و تاثیر آن بر مهاجرت نخبگان پرداخته شده است.

در دنیای امروز، سرمایه­گذاری از ماهیت سنتی خود خارج شده و به سمت سرمایه­گذاری مخاطره آمیز حرکت کرده است. افزایش حجم این نوع سرمایه­گذاری­ها زمینه رشد علم، فناوری و نوآوری را فراهم کرده و رشد اقتصادی را تسریع می­کند. در مقاله دوم، به بررسی جایگاه سرمایه­گذاری مخاطره­پذیر در امنیت نظام مالی کشور پرداخته شده است.

اوراق رهنی و بازار مترتب بر آن از جمله ابزارهای جدید مالی است که می­تواند در خدمت تامین مالی فعالان اقتصادی قرار گیرد. علی­رغم اهمیت بالای این ابزار مالی، در کشورمان توجهی به آن نشده است. در مقاله سوم، نقش اوراق رهنی و بازار رهن ثانویه در تامین امنیت مالی کشور بحث و بررسی شده است.

صنعت بیمه از جمله صنایع مکمل بخش مالی کشورها به شمار می­آید. علی­رغم عمر طولانی صنعت بیمه در کشور، عملکرد آن نتوانسته است امنیت در بخش مالی کشور را تامین نماید. با توجه به نیاز کشور به حضور صنعت بیمه در بخش مالی کشور، در مقاله پایانی این بخش، عملکرد صنعت بیمه بررسی شده و ملاحظات امنیت اقتصادی مرتبط با آن بحث و بررسی شده است.

لازم به ذکر است ماهنامه امنیت اقتصادی با تکیه بر مطالعات بین رشته‌ای و با در نظر گرفتن روابط و آثار سایر متغیرها، امنیت اقتصادی را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد. امید است مقاله‌های ارایه شده در افزایش اثرگذاری سیاست‌ها و ارتقای امنیت اقتصادی کشور مفید واقع شوند.

 دانلود چکیده

پایان سند

نظرات (0)

مطالب بیشتری ازموسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

آخرین قیمت طلا و ارز