ماهنامه امنیت اقتصادی شماره ۵۷

ماهنامه تحلیلی دی 1397 پژوهشکده امنیت اقتصادی تدبیر
 

امنیت اقتصادی یکی از اصلی‌ترین ارکان امنیت ملی است، به‌طوری که می‌توان گفت، بدون برقراری امنیت اقتصادی در کشور، نمی‌توان از امنیت ملی سخنی به میان آورد. این رکن از امنیت ملی تحت تأثیر متغیرهای دیگری، از جمله متغیرهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و… است که بدون لحاظ آنها‌ نمی‌توان این رکن را مورد بررسی قرار داد. مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد با توجه به رسالت خود مبنی‌بر ارایه گزارش‌های کارشناسی در حوزه مطالعات امنیت اقتصادی، ماهنامه حاضر را به چاپ رسانده است.

 
 

ماهنامه امنیت اقتصادی شماره ۵۷

مشخصات ماهنامه:

مدیرمسئول: دکتر محمد جعفری

سردبیر: دکتر سید محمد رضا سید نورانی

هیأت تحریریه:

دکتر محمد جعفری، دکتر مصطفی آذری، دکتر حبیب سهیلی، دکتر قاسم اصولی، دکتر سعیده احمدی

پژوهشگران: دکتر محمد جعفری، زهرا مشفق، مهتاب ابراهیمی، دکتر صادق رضایی، ایمانه عنافچه،‌ دکتر یونس خداپرست، گروه اقتصاد بین‌الملل

شماره ۵۷ دی ۹۷

قیمت ماهنامه: ۱۵۰۰۰ تومان

عناوین ماهنامه:

۱- راهبردهای توسعه تجارت کشور در قالب  انعقاد قراردادهای دو یا چندجانبه و منطقه‌ای در شرایط تحریم

۲- راهبردهای بهبود رقابت‌پذیری صادراتی ایران در جهت کاهش آسیب­پذیری اقتصادی

۳- استراتژی‌های کاهش فساد اقتصادی بر پایه توسعه دولت

۴- افزایش ریسک نقدینگی در سایه تغییرات در ترازنامه شبکه بانکی و مخاطرات امنیت پولی

۵- وضعیت شاخص‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و جایگاه ایران با ملاحظات امنیت سرمایه‌گذاری

۶- چشم‌انداز مصرف جهانی گاز در خودروها و تبعات آن بر امنیت انرژی کشور

۷- وضعیت تجارت خارجی ایران از منظر شاخص تجارت فرامرزی بانک جهانی و تأثیر آن بر امنیت اقتصادی

دانلود چکیده مدیریتی

پایان سند

نظرات (0)

مطالب بیشتری ازموسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

آخرین قیمت طلا و ارز