ماهنامه امنیت اقتصادی شماره ۵۸

ماهنامه تحلیلی بهمن 1397 پژوهشکده امنیت اقتصادی تدبیر
 

با توجه به اهمیت به‌کارگیری اقتصاد مقاومتی در اقتصاد ایران، به نظر می‌رسد ضرورت اجرایی کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در عمل چندان مورد توجه مسئولان کشور قرار نگرفته است. این در حالی است که فاصله گرفتن از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با توجه به تضعیف چرخه تولید ملی، فشار مضاعفی را بر ساختار اقتصادی کشور تحمیل می‌کند که این موضوع تهدیدکننده امنیت اقتصادی و حتی امنیت ملی کشور است.

 
 

ماهنامه امنیت اقتصادی شماره ۵۸

مشخصات ماهنامه:

مدیرمسئول: دکتر محمد جعفری

سردبیر: سید محمد رضا سید نورانی

هیأت تحریریه:

دکتر محمد جعفری، دکتر مصطفی آذری، دکتر حبیب سهیلی، دکتر قاسم اصولی، دکتر سعیده احمدی

پژوهشگران: معصومه سادات سجادی، ابوالفضل غفاری،‌ مهتاب ابراهیمی، آتنا اسفندیار، قاسم اصولی، گروه فساد اقتصادی، گروه اقتصاد بین‌الملل،‌ گروه اقتصاد انرژی

شماره ۵۸ بهمن ۹۷

قیمت ماهنامه: ۱۵۰۰۰ تومان

عناوین ماهنامه:

۱- استراتژی‌های مبتنی‌بر اقتصاد مقاومتی در شرایط نقض برجام

۲- راهبرد جایگزینی قیمت تضمینی با خرید تضمینی محصولات کشاورزی و چالش‌های پیش روی آن

۳- فساد در مدیریت شهری با تأکید بر فعالیت شهرداری‌ها و شوراهای شهر

۴- ناکارآمدی‌های نظام دارویی و تهدیدات امنیت اقتصادی کشور

۵- توسعه سیستم حمل‌ونقل سبز در بهبود کیفیت محیط ‌زیست کشور (تحلیل SWOT)

6- عوامل تعیین‌کننده همراهی ترکیه با تحریم‌های آمریکا علیه ایران

۷- جنگ تجاری آمریکا با چین و اتحادیه اروپا و تبعات آن بر امنیت اقتصادی ایران

۸- فساد، فقر و نابرابری درآمدها

۹- تحلیلی بر گزارش آژانس بین‌المللی انرژی در خصوص لزوم گذار در اقتصادهای وابسته به درآمدهای نفتی

لینک دانلود چکیده

پایان سند

نظرات (0)

مطالب بیشتری ازموسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

آخرین قیمت طلا و ارز