ماهنامه امنیت اقتصادی شماره ۵۹

ماهنامه تحلیلی پژوهشکده امنیت اقتصادی تدبیر
چکیده

متنوع‌سازی روش‌های فروش نفت از جمله موضوعاتی است که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مورد تأکید قرار گرفته است و در این راستا عرضه نفت در بورس، یکی از مصادیق تنوع در فروش است. با این روش امکان بکارگیری توان بخش خصوصی در صادرات وجود دارد و با توجه به شرایط تحریمی، هزینه‌‌‌های اعمال تحریم برای کشورهای تحریم کننده افزایش خواهد یافت. ازاین‌رو، موفقیت در فروش نفت از طریق بورس و استمرار آن، می‌تواند در بلندمدت امنیت انرژی و امنیت اقتصادی کشور را ارتقا دهد.

 

ماهنامه امنیت اقتصادی شماره ۵۹

مشخصات ماهنامه:

مدیرمسئول: دکتر محمد جعفری

سردبیر: دکتر سید محمد رضا سید نورانی

هیأت تحریریه:

دکتر محمد جعفری، دکتر مصطفی آذری، دکتر حبیب سهیلی، دکتر قاسم اصولی، دکتر سعیده احمدی

پژوهشگران:

 یونس خداپرست، الهه رحیم‌دوست، گروه فساد اقتصادی، مهتاب ابراهیمی، قاسم اصولی، گروه اقتصاد پولی و مالی، گروه اقتصاد بین‌الملل

شماره ۵۹ اسفند ۹۷

قیمت ماهنامه: ۱۵۰۰۰ تومان

عناوین ماهنامه:

راهبرد

راهبرد‌های متوع‌سازی فروش نفت و مشتریان نفتی از طریق عرضه نفت در بورس انرژی

راهبرد‌های جلوگیری از فرار سرمایه و جذب آن در اقتصاد ایران

هشدار

تهدیدات سوء مدیریت،‌ فساد و رانت در معادن کشور

تهدیدات امنیت اقتصادی سوء مدیریت و رانت محوری در سد سازی

تحلیل

تبعات حضور آمریکا در قفقاز جنوبی بر امنیت اقتصادی ایران

آثار ساماندهی بدهی‌های دولت در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی

عوامل تعیین کننده سیاست‌گذاری هند در ارتباط با تحریم‌های یک جانبه آمریکا

لینک دانلود چکیده

پایان سند

نظرات (0)

مطالب بیشتری ازموسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

آخرین قیمت طلا و ارز