ماهنامه امنیت اقتصادی شماره ۶۳

مااهنامه تحلیلی تیر 98 پژوهشکده امنیت اقتصادی تدبیر
 

تورم به‌عنوان روند رشد قیمت‌ها یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی است که رفاه و عملکرد تمام بخش‌های اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. شاخص قیمت تولیدکننده یکی از مهم‌ترین شاخص‌های حوزه تورم است که روند افزایش قیمت‌ها و تحمیل فشار تورمی را بر بخش تولید نشان می‌دهد. در کنار این موضوع، ارتباط پیوسته بخش‌های مختلف اقتصادی باعث تسری تحولات یک بخش به سایر بخش‌های اقتصادی می‌شود. آخرین گزارش ارایه شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که شاخص قیمت تولیدکننده رشد قابل توجهی داشته است. این موضوع می‌تواند تبعات زیادی به همراه داشته باشد.

 
 

ماهنامه امنیت اقتصادی شماره ۶۳

مشخصات ماهنامه:

مدیرمسئول: دکتر محمد جعفری

سردبیر: دکتر سید محمد رضا سید نورانی

هیأت تحریریه:

دکتر محمد جعفری، دکتر مصطفی آذری، دکتر حبیب سهیلی، دکتر قاسم اصولی، دکتر سعیده احمدی

پژوهشگران:

ایمانه عنافچه، اکبر برزگر، قاسم اصولی، یونس خداپرست، گروه اقتصاد بین‌الملل، گروه اقتصاد ایران، گروه اقتصاد انرژی

قیمت ماهنامه: ۱۵۰۰۰ تومان

عناوین ماهنامه:

راهبرد

راهبردهای توسعه روابط اقتصادی با شرکای تجاری و اقتصادی

راهبردهای حمایت از تولید داخلی در تجارب جهانی و آموزه‌هایی برای ایران

هشدار

آثار تورم تولیدکننده بر رفاه اقتصادی خانوارها و تولید کشور

عوامل بسترساز و تشدیدکننده فساد زمین‌خواری؛ موانع و چالش‌های مقابله با آن

تحلیل

الگوهای مبارزه با فساد اقتصادی در کشورهای مختلف و آموزه‌هایی برای ایران

چشم‌انداز صنعت گاز و برق عراق و آثار آن بر امنیت انرژی ایران

فرصت‌‌ها و چالش‌های توسعه روابط ایران و چین در دوره تحریم‌ها

لینک دانلود چکیده

پایان سند

نظرات (0)

مطالب بیشتری ازموسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

آخرین قیمت طلا و ارز