ماهنامه امنیت اقتصادی شماره ۶۴

ماهنامه تحلیلی مرداد 98 پژوهشکده امنیت اقتصادی تدبیر
 

یکی از مسائل مهم در تعریف رابطه دولت و بانک مرکزی، خصوصاً در کشورهای نفت‌خیز، نحوه تسویه درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت، بین دولت (به‌عنوان مالک درآمدهای نفتی) و بانک مرکزی (به ‌عنوان سیاست‌گذار ارزی) است. این مسئله در کشورهایی نظیر ایران که نرخ ارز در عمل، به‌عنوان لنگر اسمی تورم ایفای نقش می¬کند، اهمیت مضاعفی دارد.

 
 

ماهنامه امنیت اقتصادی شماره ۶۴

مشخصات ماهنامه:

مدیرمسئول: دکتر محمد جعفری

سردبیر: دکتر سید محمد رضا سید نورانی

هیأت تحریریه:

دکتر محمد جعفری، دکتر مصطفی آذری، دکتر حبیب سهیلی، دکتر قاسم اصولی، دکتر سعیده احمدی

پژوهشگران:

مهتاب ابراهیمی، رضا غفوری، مرجانه بشخور، الناز باقرپور، یونس خداپرست، گروه اقتصاد انرژی

قیمت ماهنامه: ۱۵۰۰۰ تومان

عناوین ماهنامه:

راهبردهای تعامل با واکنش‌های سیاسی کشورها به تحریم‌های ایران

راهبردهای کاهش تأثیر تحریم¬ها بر بورس ایران

وضعیت تأمین مالی صندوق‌های بازنشستگی ایران با نگاهی به تجربه جهانی

ناکارآمدی فرآیند تخصیص درآمدهای نفتی در نظام بودجه¬ریزی کشور

تحلیل تأثیر تحولات بازار نفت بر اقتصاد ایران در شرایط تحریم

آثار مناقصات نفتی اخیر امارات متحده عربی در قالب قراردادهای امتیازی  بر امنیت اقتصادی ایران

لینک دانلود چکیده

پایان سند

نظرات (0)

مطالب بیشتری ازموسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

آخرین قیمت طلا و ارز