چکیده
موضوعات مرتبط
 

نشست تخصصی بررسی و تحلیل اثرات تحریمهای امریکا پس از خروج از برجام بر تولید بخشهای اقتصاد ایران در تاریخ چهارشنبه سوم مهر ماه ۹۸ در پژوهشکده امنیت اقتصادی تدبیر برگزار شد. جناب آقای دکتر دکتر سیداحسان خاندوزی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد علامه، مشاور ریاست مرکز پژوهش های مجلس سخنران اصلی و ارایه دهنده این جلسه بودند. از موارد مهمی که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت میتوان به نکات ذیل اشاره کرد:

شاخصها و روندهای اقتصادی ای جهت مقایسه وضعیت تولید بخشهای مختلف اقتصادی کشور پیش و پس از خروج امریکا از برجام

قاط کانونی مورد هجمه آمریکا در حوزه تولید بخشهای اقتصادی

وضعیت کلی تولید بین دو بحران ارزی ابتدای دهه حاضر و بحران اخیر ارزی و تحریمی

وضعیت تولید در بخش های کشاورزی، انرژی شامل (صنایع بالادستی و پایین دستی نفت، گاز، برق، آب، انرژی های نو و تجدیدپذیر)، معدن(با ذکر و بررسی دقیق و تقسیم بندی های مرتبط با این بخش)، صنعت(با ذکر و بررسی دقیق و تقسیم بندی های مرتبط با این بخش)، ساختمان، خدمات (با ذکر و بررسی دقیق و تقسیم بندی های مرتبط با این بخش)

پیش بینی روندها در این حوزه موضوعی برای افق کوتاه مدت و میان مدت

راهبردها و سیاستهای پیشنهادی حسب تحلیل و پیش بینی های ارئه شده

پایان سند

نظرات (0)

مطالب بیشتری ازموسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

آخرین قیمت طلا و ارز