ارزیابی و استخراج شاخص‌های امنیت مالی در ایران

پژوهشکده امنیت اقتصادی تدبیر آذر 1398
 

اگر اهمیت بخش مالی را از بعد تأمین سرمایه لازم برای فعالیت‌های اقتصادی و دستیابی به اهداف رشد و توسعه در نظر بگیریم، امنیت مالی چهارچوب نهادینه‌ای از شرایط اجتماعی، سیاسی و حقوقی است که اعتماد پس‌اندازکنندگان و سرمایه‌گذاران را جلب و امنیت حقوقی معاملات را تضمین می‌کند. از اینرو، هرگاه شاخص‌های امنیت مالی و سرمایه‌گذاری در جامعه وضعیت مطلوبی را نشان دهد، این چهارچوب نهادینه موجبات رشد و توسعه اقتصادی را فراهم می‌آورد. رشد و توسعه اقتصادی کشور موجب پیشرفت در سایر حوزه‌ها از جمله فرهنگ، سیاست و روابط اجتماعی خواهد شد که به پیشرفت ملی تعبیر می‌شود. کشوری که در شاخص‌های پیشرفت ملی، وضعیت مطلوبی داشته و روند رو به رشدی را تجربه نماید، می‌تواند ارزش‌های خود را حفظ و در مقابل تهدیدهای خارجی مقاومت و سعادت ملت خود را تضمین نماید.

 
 

مشخصات کتاب:

نام کتاب: ارزیابی و استخراج شاخص‌های امنیت مالی در ایران

تهیه و تدوین: پژوهشکده امنیت اقتصادی تدبیر

مشخصات نشر: تهران، پژوهشکده امنیت اقتصادی تدبیر‏‫، ۱۳۹۸

‏‫مشخصات ظاهری: ۴۷۶ ص

قیمت: ۵۰٫۰۰۰ تومان

چاپ نخست: آذر ۹۸

معرفی کتاب:

در همین راستا در پژوهش فوق به دنبال استخراج و ارزیابی شاخص‌های امنیت مالی برای ایران هستیم. براساس این، در این پژوهش، برای برآورد شاخص امنیت مالی ابتدا دو شاخص عمده توسعه مالی و ثبات مالی مورد برسی قرار می‌گیرد و سپس، با ترکیب این دو شاخص عمده، شاخص امنیت مالی کشور ارایه می‌شود. باید توجه کرد، از آنجا که بخش مالی در هر کشور از سه حوزه بازار پولی و بانکی، بازار سرمایه و بازار بیمه تشکیل شده است، ازاینرو، شاخص‌های توسعه و ثبات مالی با بررسی زیرشاخص‌های مربوط به هریک از این حوزه‌ها و محاسبه می‌شود. به عبارت دیگر، پس از محاسبه وزن‌دهی به آنها با استفاده از روش PCA به‌منظور وزندهی به زیرشاخص‌ها در راستای محاسبه تمام زیرشاخص‌ها، از روش PCA استفاده می‌شود.

پیشگفتار

فصل اول: مقدمه

فصل دوم: مروری بر ویژگی‌ها و کارکردهای بخش مالی

فصل سوم: جایگاه امنیت اقتصادی و امنیت مالی در امنیت ملی

فصل چهارم: مروری بر ساختار و شاخص‌های مالی کشورهای منتخب

فصل پنجم: مروری بر ساختار مالی در ایران

فصل ششم: برآورد شاخص امنیت مالی ایران

فصل هفتم: برآورد شاخص ترکیبی امنیت مالی برای اقتصاد ایران

فصل هشتم: خلاصه و جمعبندی

لینک دانلود خلاصه مدیریتی

 

پایان سند

نظرات (0)

مطالب بیشتری ازموسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

آخرین قیمت طلا و ارز