ماهنامه امنیت اقتصادی شماره ۶۸

 

یکی از نقش‌های دولت در اقتصاد ایران، تعیین حداقل دستمزد با همکاری نهادهای مرتبط در بازار نیروی کار است. هر چند تعیین حداقل دستمزد در راستای حمایت از رفاه کارگران مورد تأکید ادبیات نظری و تجربی اقتصاد است، اما چگونگی و میزان تعیین دستمزد بر بهره‌وری نیروی کار اثرگذار است. در مقاله اول این بخش، نقش دولت در تعیین دستمزدها و تاثیر آن بر بهره‌وری نیروی کار در تولید تحلیل شده است.

 
 

ماهنامه امنیت اقتصادی شماره ۶۸

مشخصات ماهنامه:

مدیرمسئول: دکتر محمد جعفری

سردبیر: دکتر سید محمد رضا سید نورانی

هیأت تحریریه:

دکتر محمد جعفری، دکتر مصطفی آذری، دکتر حبیب سهیلی، دکتر قاسم اصولی، دکتر سعیده احمدی

پژوهشگران:

گروه اقتصاد ایران، معصومه سادات سجادی، گروه فساد اقتصادی، میلاد میر،‌ الهه رحیم‌دوست، گروه اقتصاد ایران

قیمت ماهنامه: ۱۵۰۰۰ تومان

عناوین ماهنامه:

راهبردهای مدیریت اجاره­بهای مسکن بر اساس تجارب جهانی

راهبردهای تقویت نقش نیروی انسانی در اقتصاد کشور

تهدیدهای فساد، ویژه‌خواری و قاچاق برای امنیت غذایی

وضعیت مصرف خانوارها در ایران و مقایسه با چند کشور منتخب

نقش دولت در تعیین دستمزدها و تأثیر آن بر بهره‌وری در تولید

فرصت‌ها و تهدیدهای واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام دولتی به بخش خصوصی

ورود مجدد بازنشستگان به بازار کار و ملاحظات امنیت اقتصادی آن

پایان سند

نظرات (0)

مطالب بیشتری ازموسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

آخرین قیمت طلا و ارز