ماهنامه امنیت اقتصادی شماره ۷۰

بهمن 1398
 

تداوم بخش تولید برای رشد و توسعه اقتصادی کشور بسیار ضروری است. برای تداوم این بخش بیش از هر چیز نیاز به تامین نیازهای اساسی آنست. با توجه به آسیب‌پذیری بخش تولید کشور از تشدید تحریم‌ها و هزینه‌های بالای آن بر اقتصاد کشور، راهبردهای تأمین نیازهای اساسی بخش تولید بحث و بررسی شده است.
وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی موجب شده است اجرا تمام طرح‌های عمرانی در کشور با مشکلات جدی مواجه شود. این در حالی است که سرمایه‌گذاری دولت نقش کلیدی و مکمل بخش خصوصی در رشد و توسعه اقتصادی کشور دارد. در مقاله دوم، راهبردهای کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی به‌منظور اجرای طرح‌های عمرانی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

 
 

ماهنامه امنیت اقتصادی شماره ۷۰

مشخصات ماهنامه:

مدیرمسئول: دکتر محمد جعفری

سردبیر: دکتر سید محمد رضا سید نورانی

هیأت تحریریه:

دکتر محمد جعفری، دکتر مصطفی آذری، دکتر حبیب سهیلی، دکتر قاسم اصولی، دکتر سعیده احمدی

پژوهشگران:

سعیده احمدی، صادق رضایی، اکبر برزگر، الهه رحیم دوست، عاطفه غلامی، میلاد میر

قیمت ماهنامه: ۱۵۰۰۰ تومان

عناوین ماهنامه:

راهبردهایی تأمین نیازهای اساسی بخش تولید

راهبردهای کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی در اجرای طرح‌های عمرانی

 تحریم و آثار آن بر صنعت خودروسازی کشور

وضعیت رفاهی کارگران با توجه به تورم

بررسی تجربه کشورهای آسیایی در مقابله با قاچاق

ناکارآمدی قوانین در ایجاد بستر رقابت‌پذیری اقتصادی

نقش مبارزه با فساد در ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی

بررسی تجربه کشورهای اروپایی در مقابله با فساد

لینک دانلود چکیده

پایان سند

نظرات (0)

مطالب بیشتری ازموسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

آخرین قیمت طلا و ارز