ماهنامه امنیت اقتصادی شماره ۷۲ و ۷۳

ماهنامه امنیت اقتصادی پژوهشده امنیت اقتصادی تدبیر
 

روستاها و جمعیت ساکن در آن، از جمله نیروی کار مولد اقتصادی کشور نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی کشور دارند. عدم توجه به روستاها و عدم حمایت از فعالیت‌های روستایی می‌تواند اثر منفی بر امنیت غذایی کشور داشته باشد. با توجه به بافت جمعیتی مناطق روستایی کشور، عدم توسعه اقتصادی روستایی منجر به فقر و افزایش حاشیه‌نشینی در کلان شهرها خواهد شد. در مقاله، توسعه اقتصادی روستایی و تأثیر آن بر فقر و حاشیه نشینی، بحث و بررسی شده است.

 
 

ماهنامه امنیت اقتصادی شماره ۷۲ و ۷۳

مشخصات ماهنامه:

مدیرمسئول: دکتر محمد جعفری

سردبیر: دکتر سید محمد رضا سید نورانی

هیأت تحریریه:

دکتر محمد جعفری، دکتر مصطفی آذری، دکتر حبیب سهیلی، دکتر قاسم اصولی، دکتر سعیده احمدی

پژوهشگران:

مرجانه بشخور، الهه رحیم دوست، عاطفه غلامی، معصومه سادات سجادی

قیمت ماهنامه: ۱۵۰۰۰ تومان

عناوین ماهنامه:

۱-      راهبردهای تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی در ایران با استفاده از ظرفیت‌های کشورهای منطقه

۲-      راهبردهای تبدیل یارانه‌های نقدی به یارانه‌های حمایتی اشتغال

۳-      راهکارهایی برای افزایش کارآیی تخصیص ارز ترجیحی

۴-      ضعف دولت در تأمین منابع توزیع یارانه نقدی و تبعات آن

۵-      بسترهای فساد در نظام آموزشی کشور

۶-      توسعه اقتصاد روستایی و تأثیر آن بر کاهش فقر و حاشیه‌نشینی

۷-      تحلیل جایگاه نخبگان در مدیریت کلان کشور

۸-      شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش هزینه فعالیت‌های اقتصادی (با تأکید بر بخش تولید)

۹-      وضعیت حمل‌ونقل کشور؛ بایدها و نبایدها – الهه رحیم‌دوست

لینک دانلود چکیده

روستاها و جمعیت ساکن در آن، از جمله نیروی کار مولد اقتصادی کشور نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی کشور دارند. عدم توجه به روستاها و عدم حمایت از فعالیت‌های روستایی می‌تواند اثر منفی بر امنیت غذایی کشور داشته باشد. با توجه به بافت جمعیتی مناطق روستایی کشور، عدم توسعه اقتصادی روستایی منجر به فقر و افزایش حاشیه‌نشینی در کلان شهرها خواهد شد. در مقاله، توسعه اقتصادی روستایی و تأثیر آن بر فقر و حاشیه نشینی، بحث و بررسی شده است.

نخبگان کشور در هدایت اقتصاد نقش کلیدی دارند. هرگونه تصمیم‌گیری و اجرای تصمیمات توسط این گروه از اقشار جامعه می‌تواند در رشد و توسعه اقتصادی کشور موثر باشد. در ایران نیز حضور نخبگان همانند تجربه جهانی، نقش کلیدی در آینده اقتصاد ملی دارد. با توجه به اهمیت این موضوع، در مقاله دوم، جایگاه نخبگان در مدیریت کلان اقتصادی کشور بحث و بررسی شده است.

هزینه‌های تولید از جمله متغیرهای کلیدی در هدایت تولید و تداوم آن به شمار می‌آید. در ایران، همواره تأکید می‌شود هزینه‌های تولیدی در مقایسه با سایر کشورها بالاست و این امر توان رقابت تولیدات ملی در مقابل تولیدات خارجی را کاهش می‌دهد. در مقاله سوم، عوامل موثر بر افزایش هزینه فعالیت‌های اقتصادی بویژه در بخش تولید، تحلیل شده است.

حمل‌ونقل به‌عنوان یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌ها برای توسعه اقتصادی کشورها به شمار می‌آید. توسعه این بخش و انطباق آن با شرایط اقتصادی می‌تواند از یک سو هزینه‌های تولید در کشور را کاهش داده و از سوی دیگر، می‌تواند درآمدهای ارزی ناشی از ترانزیت به لحاظ موقعیت جغرافیایی کشور، فراهم نماید. در مقاله پایانی این بخش، بایدها و نبایدهای بخش حمل‌ونقل کشور، بررسی و تحلیل شده است.

پایان سند

نظرات (0)

مطالب بیشتری ازموسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

آخرین قیمت طلا و ارز