پول شویی و فساد اقتصادی

موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد
چکیده

پول شویی عبارت است از: هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر هویت عواید نامشروع یا غیرقانونی، به طوری که وانمود شود از منابع قانونی یا مشروع حاصل شده است. این اعمال زمانی اتفاق می افتد که درآمدهای کسب شده توجیه قانونی نداشته باشد و برای آنکه از حالت غیر قانونی خارج شوند و شکل پول های معمول را به خود بگیرند، با پول شویی، تطهیر می شوند.

 

فساد از پدیده های شایعی است که از دیرباز، با پیدایش شکل های اولیه حکومت وجود داشته است. در مورد فساد اقتصادی تا کنون اضهار نظرهای متعدد و متفاوتی شده است وگروه ها، احزاب و… به فراخور توانایی ها و تجاربشان در مورد آن، تعاریف گوناگونی را بیان کرده اند. یکی از مصادیق فساد،پول شویی است.

پول شویی عبارت است از: هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر هویت عواید نامشروع یا غیرقانونی، به طوری که وانمود شود از منابع قانونی یا مشروع حاصل شده است. این اعمال زمانی اتفاق می افتد که درآمدهای کسب شده توجیه قانونی نداشته باشد و برای آنکه از حالت غیر قانونی خارج شوند و شکل پول های معمول را به خود بگیرند، با پول شویی، تطهیر می شوند.

پول شویی به طور مستقیم با ناکارآمد کردن نظام تولیدی و بطور کلی سرمایه گذاری سالم در هر کشور، امنیت اقتصادی را هدف قرار می دهد.

موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد علاوه بر بررسی آثار فسادزای پول شویی، در فروردین ماه ۱۳۹۲ اقدام به انتشار مجموعه قوانین و مقررات مبارزه با پول شویی در ۹ جلد کرده است.

توضیحات بیشتر

پایان سند

نظرات (0)

مطالب بیشتری ازموسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

آخرین قیمت طلا و ارز