فساد اقتصادی در جهان (مروری بر تحقیقات معاصر)

معرفی کتاب 1388 موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد
 

اهداف اصلی این پژوهش، سازمان دهی دانش های موجود در رابطه با فساد، به بحث کذاشتن مناقشات عمده در درون و میان نظام های مختلف و شناسایی برخی از حوزه های نیازمند به تحقیقات بیشتر، ضمن تأکید بر سوالات مربوط به سیاست توسعه است. این پژوهش دو هدف را دنبال می کند.

 
 

مشخصات کتاب:

نام کتاب: فساد اقتصادی در جهان (مروری بر تحقیقات معاصر)

تهیه و تدوین: موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

مشخصات نشر: تهران ، موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد‏‫، ۱۳۸۸

‏‫مشخصات ظاهری: ۲۰۰ ص

قیمت کتاب: ۲۵۰۰ تومان

معرفی کتاب:

اهداف اصلی این پژوهش، سازمان دهی دانش های موجود در رابطه با فساد، به بحث کذاشتن مناقشات عمده در درون و میان نظام های مختلف و شناسایی برخی از حوزه های نیازمند به تحقیقات بیشتر، ضمن تأکید بر سوالات مربوط به سیاست توسعه است. این پژوهش دو هدف را دنبال می کند. در ابتدا به مرور عناصر ضروری شیوه های مختلف به کار گرفته شده در تحلیل دلایل و آثار فساد می پردازد.از این رو، با این فرض که عناصر اصلی پژوهش های مرتبط با فساد، علم اقتصاد، علم سیاست و جامعه شناسی یا انسان شناسی هستند. از چشم انداز این علوم به مقوله فساد نگریسته است. در وهله دوم، به دنبال آن است که نشان دهد چگونه تحقیقات مرتبط با فساد در کشورهای در حال توسعه مورد استفاده قرار گرفته اند و در استفاده از آنها چه کامیابی ها و محدودیت هایی وجود داشته است.

فصول کتاب:

فصل اول: درک فساد

فصل دوم: بنیان تجربی تحقیقات اخیر در مورد فساد

فصل سوم: دیدگاه های علوم سیاسی در مورد فساد

فصل چهارم: دیدگاه های انسان شناختی در مورد فساد

فصل پنجم: دیدگاه های اقتصادی و تحلی لهای کمٌی در مورد علل فساد

فصل ششم: دیدگاه های اقتصادی و تحلیل کمٌی پیامدهای فساد

فصل هفتم: تحلیل اقتصاد خرد درباره دلایل و درمان های فساد

فصل هشتم: مقابله با فساد

لینک دانلود

پایان سند

نظرات (0)

مطالب بیشتری ازموسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

آخرین قیمت طلا و ارز