راهکارهای مقابله با فساد اقتصادی در ایران؛ با تأکید بر تجربیات کشورهای موفق-۸

عادل قرباني, ميرفرهاد صديق محمدي گزارش تحلیلی بهمن 1387 موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد
 

از اوایل دهه 1990، انتشار مقالات دانشگاهی درباره جنبة اقتصادی فساد به شدت افزایش یافته است. اولین موج فعالیت مرتبط، حاصل تحول اقتصادهای سوسیالیستی شوروی سابق و آگاهی از هزینه های فساد هم در کشورهای پیشرفته و هم کشورهای درحال توسعه و نیز تغییر شاخص هایی بود که می توانست در تحقیقات تجربی مورد استفاده قرار گیرد. تولید انبوه این نوشته ها همچنان ادامه دارد.

 
 

مشخصات کتاب:

نام کتاب: راهکارهای مقابله با فساد اقتصادی در ایران؛ با تأکید بر تجربیات کشورهای موفق-۸

نظارت و تدوین: مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

مدیر گروه: محمد حسن زاده

پژوهشگران: عادل قربانی، میرفرهاد صدیق محمدی

مشخصات نشر:تهران، موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد‏‫، ۱۳۸۷‬‬

‏‫مشخصات ظاهری: ۱۷۶ ص‬‬

قیمت کتاب: ۲۰۰۰ تومان

معرفی کتاب:

در سال های اخیر موضوع فساد، به دلیل اثرات زیانباری که بر توسعه اقتصادی کشورها داشته است، به یکی از موضوعات مهم و البته یکی از دغدغه های اصلی کشورها در فرایند توسعه یافتگی تبدیل شده است. بر این اساس اکثر کشورها به دنبال تدوین برنامه ای جامع برای کنترل فساد اقتصادی بوده اند. از دهه ۱۹۹۰ به بعد مسئله فساد اقتصادی به صورتی خاص توجه بسیاری از مردمان جهان را به خود جلب کرده است. در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه ،کوچک و بزرگ، بازارگرا یا غیر بازارگرا مسئله فساد باعث شده است که تعدادی از دولت ها سقوط کنند و مقامات سیاسی ارشد مانند رئیس جمهور و نخست وزیر ، سِمت های رسمی خود را از دست دهند و حتی در برخی موارد، طبقات سیاسی نیز جابه جا شوند. تمام این مسائل، نشان دهنده اهمیت این پدیده و لزوم توجه ویژه به آن است .توسعه فزاینده و غیرشفاف در درون سیستم، محدود کردن کارایی و توان سیستم، خنثی کردن اثرات سیاست های اقتصادی و منحرف کردن آن از ویژگی های اصلی فساد اقتصادی است. فساد در گذر زمان خود را توجیه می کند و رنگ سیاه و تاریک خود را در نگاه جامعه از دست می دهد. فساد جدا از توجیه خود در درون سیستم، به دنبال ایفای نقش های مهم در درون آن نیز هست، که در این صورت از آن به عنوان فساد کارآمد یاد می شود.

فساد اقتصادی به عنوان پدیده ای برخاسته از تلاقی منافع بخش عمومی و خصوصی با یکدیگر، حاصل رفتار منفعت جویانه کسانی است که نمایندگی بخش عمومی ر ا برعهده دارند و یا از قدرت و اختیارات دولتی برخوردارند و از آن برای مقاصد شخصی، خانوادگی یا گروهی و با انگیزه کسب فرصت های سیاسی یا اقتصادی، سوءاستفاده می کنند.

فصول کتاب:

۱- سازمان های بین المللی

۲- سازمان های غیردولتی

۳- اقدام چند جانبه

۴- نقش صندوق بین المللی پول

لینک دانلود

پایان سند

نظرات (0)

مطالب بیشتری ازموسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

آخرین قیمت طلا و ارز