نظارت بر اصلاحات ضدفساد در بلغارستان-۶

مريم داداشي گزارش تحلیلی آذر 1387 موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد
 

گزارش حاضر به بررسی تجارب دولت بلغارستان در زمینه ایجاد سیستمی بر ای ارزیابی و پاسخگویی نسبت به برنامه ها و استراتژی های مقابله با فساد پرداخته و نحوه ارزیابی و محاسبه آن را مورد تحلیل قرار می دهد.

 
 

مشخصات کتاب:

نام کتاب: نظارت بر اصلاحات ضدفساد در بلغارستان-۶

نظارت و تدوین: مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

مترجم: مریم داداشی

مشخصات نشر:تهران، موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد‏‫، ۱۳۸۷‬‬

‏‫مشخصات ظاهری: ۷۲ ص‬‬

قیمت کتاب: ۱۵۰۰ تومان

معرفی کتاب:

ارزیابی کارایی سیاست های ضدفساد و روند های گسترش فساد عنصر کلیدی ”استراتژی۲۰۰۶ است که از سوی دولت – حکمرانی شفاف و مقابله با فساد “ برای دوره ۲۰۰۸ بلغارستان اتخاذ گردید. برنامه سال ۲۰۰۶ دولت بلغارستان در نظر دارد سیستمی از شاخص ها را برای نظارت بر پیشرفت و تأثیر واقعی اجرای این استراتژی به وجود آورد. این سیستم شاخص ها، بر مبنای بهترین شیوه های اروپا و جهان ایجاد شده است و بر تجارب به دست آمده در بلغارستان از سیستم نظارت بر فساد در دوره زمانی بین سال های ۱۹۹۷ و ۲۰۰۶ که به وسیله مرکز مطالعات دموکراسی در چارچوب ابتکار ضدفساد ”ائتلاف ۲۰۰۰ “ ایجاد شد، متکی است.

فصول کتاب:

۱- اهداف و رهنمود های اولیه

۲- روش های ارزیابی و تحلیل

۳- سیستم شاخص ها

۴- روش شناسی شاخ صهای سیستم نظارت بر فساد

۵- شاخص های شفافیت و مقابله با فساد در اداره درآمد

لینک دانلود

پایان سند

نظرات (0)

مطالب بیشتری ازموسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

آخرین قیمت طلا و ارز