فساد در جهان (دلایل، پیامدها، گستره و راه درمان)-۵

گزارش تحلیلی 1387 موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد
 

گزارش حاضر به بررسی تجارب دولت بلغارستان در زمینه ایجاد سیستمی بر ای ارزیابی و پاسخگویی نسبت به برنامه ها و استراتژی های مقابله با فساد پرداخته و نحوه ارزیابی و محاسبه آن را مورد تحلیل قرار می دهد.

 
 

مشخصات کتاب:

نام کتاب: فساد در جهان (دلایل، پیامدها، گستره و راه درمان)-۵

نظارت و تدوین: مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

مترجم: ایلناز ایراهیمی

مشخصات نشر:تهران، موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد‏‫، ۱۳۸۷‬

‏‫مشخصات ظاهری: ۵۲ ص‬

قیمت کتاب: ۱۵۰۰ تومان

معرفی کتاب:

در سال های اخیر، بالاخص سال های دهة ۱۹۹۰ میلادی پدیده ای که اغلب از آن به عنوان فساد یاد می شد، توجه زیادی را به سمت خود جلب کرد. در بس یاری از کشورها چه توسع هیافته و چه در حال توسعه، بزرگ و کوچک، با رویکرد باز در محور یا با سایر رویکردهای اقتصادی، دولت های زیادی به اتمام فساد سقوط کرده اند، سیاست مداران برجسته (از جمله رؤسای جمهور و نخست وزیران کشورها ) مقام رسمی خود را به همین احکام از دست داده اند و در برخی از موارد کل نخبگان سیاسی جایگزین شده اند. برای مطالعة مثال هایی از این دست به Johnston (1997) مراجعه فرمایید. فساد پدیدة جدیدی نیست. دو هزار سال قبل، کاتیلیا نخست وزیر پادشاهی هندوستان کتابی به نام Arthashastra نوشته و در آن فساد را مورد بحث قرار داده است. هفت قرن پیش دانته رشوه خواران را در پایین ترین طبقات جهنم قرار می دهد که نشانی از تنفر مردم قرون وسطی از رفتارهای فس ادآمیز است . شکسپیر در برخی از نوشته های خود نقش برجسته ای به فساد داده است و قانون اساسی ایالات متحده به صراحت رشوه خواری و فساد در جهان (دلایل، پیامدها، گستره و راه درمان) خیانت را دو جرمی می داند که می تواند باعث اعلام جرم علیه رئیس جمهوری به دادگاه شود. با این حال توجهی که در سال های اخیر به فساد می شود، بی سابقه بوده است. به عنوان مثال، فایننشیال تایمز در سر مقالة پایان سال خود در ۳۱ دسامبر ۱۹۹۵ ، سال ۱۹۹۵ را سال فساد نامید. سه سال بعد نیز می توانستند به همین عنوان نامگذاری شوند . نوشتن کتاب هایی در مورد فساد در بسیاری از کشورها تبدیل به یک صنعت در حال رشد شده است. میزان توجهی که به فساد می شود طبیعتاً این سؤال را پیش می آورد که چرا این مقوله تا به این حد مهم است و چرا این توجهات اکنون معطوف این قضیه شده است؟ آیا به این دلیل است که در حال حاضر نسبت به گذشته فساد بیشتری وجود دارد؟ یا به این دلیل است که توجه بیشتری به پدیده ای می شود که همواره وجود داشته است ولی عمدتاً، و البته نه کاملاً، نادیده گرفته می شده است. جواب صریحی برای این سؤال وجود ندارد و آمار قابل استنادی در اختیار نیست که با استفاده از آن بتوان جواب قاطعی ارائه کرد. استدلالات متعددی می توان در این مورد داشت که چرا امروزه فساد نسبت به گذشته توجه بیشتری به خود جلب می کند.

فصول کتاب:

۱- رشد فساد

۲- تعریف فساد

۳- عوامل مستقیم سهیم در فساد

۴- دلایل غیرمستقیم فساد

۵- اندازه گیری فساد

۶- اثرات اقتصادی فساد

۷- مبارزه علیه فساد و نقش دولت

۸- نتیجه گیری

لینک دانلود

پایان سند

نظرات (0)

مطالب بیشتری ازموسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

آخرین قیمت طلا و ارز