چرا نگرانی درباره فساد؟-۴

اعظم قربانی خالدی گزارش تحلیلی خرداد 1387 موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد
 

این مقاله منحصراً بر روی فساد در حوزه عمومی و فعالیت های غیرقانونی که کارایی دولت ها را کاهش می دهد تمرکز می کند و به موارد فساد شخصی، همچون پرداختن رشوه به افراد و مؤسسات خصوصی و همین طور باندهای تبهکاری نمی پردازد.

 
 

مشخصات کتاب:

نام کتاب: چرا نگرانی درباره فساد؟-۴

نظارت و تدوین: مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

مدیر ترجمه: مهدی کلاته

مترجم: اعظم قربانی خالدی

مشخصات نشر:تهران، موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد‏‫، ۱۳۸۷

‏‫مشخصات ظاهری: ۲۴ ص

قیمت کتاب: ۱۰۰۰ تومان

معرفی کتاب:

انتشار سلسله مقالات اقتصادی برای عموم، در صندوق بین المللی پول از سپتامبر ۱۹۹۶ آغاز گردید. هدفِ این سلسله انتشارات؛ فراهم نمودن امکان استفادة طیف وسیعی از خوانندگان عام از برخی پژوهش های علمی اقتصادی در صندوق بین المللی پول (مبتنی بر مباحث موضوعی) می باشد. مواد خام مورد استفاده در این سلسله انتشارات عبارتنداز: مقاله های کاربردی صندوق بین المللی پول، مقالات تخصصی که توسط اعضای صندوق و کارشناسان میهمان ایجاد شده است و مقالات تحقیقاتی مربوط به سیاستگذاری (مقالات و گزارش های سیاسی بازبینی شده توسط محققان)، که همگی برای درک راحت تر توسط خوانندگان عام، ویرایش و بازنویسی جزئی می شوند. مقالة حاضر توسط دیوید دریسکول از اداره روابط خارجی صندوق و با استفاده از

مقالات کاربردی صندوق بین المللی پول طی سالهای ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۸ تدوین شده است. مقالات مورد استفاده عبارتند از : تأثیرات فساد بر رشد اقتصادی و سرمایه گذاری و هزینه های دولتی که توسط پائولو مارو، اقتصاددان در حوزه توسعه سیاسی صندوق بین المللی پول تألیف شده اند. خوانندگان علاقمند می تواند برای دستیابی به مقالات اصلی، یک نسخه از آنرا به قیمت ۷۰۰ دلار از انتشارات صندوق بین المللی پول خریداری نمایند.

فصول کتاب:

۱- چرا نگرانی درباره فساد؟

۲- رانت و ران تخواهی

۳- علل فساد

۴- پیامدهای فساد

۵- توصیف داده ها

۶- نتایج تجربی

لینک دانلود

پایان سند

نظرات (0)

مطالب بیشتری ازموسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

آخرین قیمت طلا و ارز