مبارزه با فساد و تجربه جهانی-۱

مهرناز پیلتن گزارش تحلیلی فروردین 1387 موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد
 

در پی عملگرایی روزافزون جوامع و اقدامات برخی سازمان های بین المللی در جهت مبارزه با فساد، الفاظی ضد فساد در میان سیاستمداران و کشورهای شمال و جنوب معمولاً در قالب حمایت لفظی رو به افزایش است. این موضوع بدین مفهوم نیست که هیچ کشور و نهادی در رفع فساد تلاش جدی صورت نداده است. با این حال بسیاری از آنها در قبال تعهدات خود متزلزل عمل می کنند.

 
 

مشخصات کتاب:

نام کتاب: مبارزه با فساد و تجربه جهانی-۱

نظارت و تدوین: مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

مدیر ترجمه: مهدی کلاته

مترجم: مهرناز پیلتن

مشخصات نشر:تهران، موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد‏‫، ۱۳۸۷‬

‏‫مشخصات ظاهری: ۲۴ ص‬

قیمت کتاب: ۵۰۰ تومان

معرفی کتاب:

در پی عملگرایی روزافزون جوامع و اقدامات برخی سازمان های بین المللی در جهت مبارزه با فساد، الفاظی ضد فساد در میان سیاستمداران و کشورهای شمال و جنوب معمولاً در قالب حمایت لفظی رو به افزایش است. این موضوع بدین مفهوم نیست که هیچ کشور و نهادی در رفع فساد تلاش جدی صورت نداده است. با این حال بسیاری از آنها در قبال تعهدات خود متزلزل عمل می کنند. از این جهت، وقوف براین امر که مبارزه علیه فساد به ندرت به موفقیت می انجامد، ضروری است. (کافمن، ۱۹۹۹) هنگ کنگ و سنگاپور تنها دولت هایی هستند که به موفقیت های چشمگیری در این زمینه دست یافته اند. قابل ذکر است که این دولت ها در آغاز تلاش ضد فساد خود، ماهیت کاملاً سلطه جویانه داشتند. تعداد معدودی از دیگر کشورها نظیر ایتالیا و مکزیک نیز گام هایی در این راه برداشته اند، اما به هیچ وجه قادر به ریشه کنی این معضل نبوده اند. با این حال، در سال های اخیر کشورهای زیادی در این مسیر با سیری قهقرایی مواجه شده اند.

فصول کتاب:

۱- اقدامات ضد فساد

۲- فساد سیاسی

۳- قبضه دولت

۴- فساد در تجارت بی نالملل

۵- آیا کمک های خارجی بخشی از این معض لاند؟

۶- اراده سیاسی و اعتماد

لینک دانلود

پایان سند

نظرات (0)

مطالب بیشتری ازموسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

آخرین قیمت طلا و ارز