صورت‌بندی متغیرهای مختلف در علوم انسانی به گونه‌ای است که ارتباطات پیچیده آنها را نمی‌توان صرفاً در قالب یک تخصص تشریح نمود. یکی از مشخصات بارز اغلب مطالعات و تحقیقات اقتصادی در خصوص اقتصاد ایران، وجود دیدگاهی غیربومی به مسائل اقتصادی، بدون توجه به ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ساختارها و نهادهای کشورمان است. در واقع فقدان نگرش‌های اجتماعی و سیاسی به مسائل اقتصادی و عدم توجه به تقابل و تعامل بین این جنبه‌های رفتاری انسان در جامعه منجر به بسط تئوری‌های انتزاعی و نظریاتی شده است که به‌کارگیری آنها برای تصمیم‌گیران نظام، جهت حل مسائل و معضلات اقتصادی کشور بسیار مشکل و چه‌بسا غیر ممکن است.

در حوزه مسائل اقتصادی در سطح کلان و به‌ویژه در سطح سیاست‌گذاری، موضوع امینت اقتصادی مقوله‌ای بسیار مهم تلقی می‌شود که از جمله مهم‌ترین پیش‌نیازها برای رشد و توسعه اقتصادی به شمار می‌آید. شرایط امن اقتصادی کمک می‌کند فعالان اقتصادی در شرایط قابل پیش‌بینی و با هزینه‌های اندک، فعالیت‌های اقتصادی خود را دنبال کنند. حفظ ثبات و تأمین شرایط امن اقتصادی همواره به‌مثابه یکی از اصول اساسی در اقتصاد ملی مورد توجه بوده است. مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد به‌عنوان مؤسسه پیشرو در تولید ادبیات بومی در حوزه امنیت اقتصادی تلاش می‌کند برای تقویت بنیان‌های علمی، پژوهشی و نظری در حوزه امنیت اقتصادی کشور و بهبود شرایط اقتصادی، ابعاد مختلف اقتصاد ملی را مورد بررسی قرار داده و ضمن شناسایی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر امنیت اقتصادی، راهکارهای مناسبی را در این حوزه ارایه نماید.

پایان سند

مطالب بیشتری ازموسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

آخرین قیمت طلا و ارز