مبارزه با فساد روشی برای احیای امنیت ملی و به وجود آوردن اعتماد ملی در جهت فعالیت سالم اقتصادی بر پایه امنیت اقتصادی است. این رویکرد از اولویت‌های جدی مقامات عالی نظام جمهوری اسلامی می‌باشد. فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری که به عنوان فرمان حکومتی منجر به تشکیل ستاد مبارزه با فساد اقتصادی گردید را می‌توان به عنوان فصل مهمی در تقویت روند مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی ایران دانست.

بر این اساس و با توجه به اهمیت مبارزه با فساد اقتصادی در افزایش مشروعیت و اثربخشی دولت، موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد از سال ۱۳۸۶ اقدام به راه -اندازی گروه مطالعاتی فساد اقتصادی نموده است. این گروه با هدف افزایش آگاهی سیاست‌گذاران، تصمیم‌گیران و کارشناسان اقدام به برگزاری نشست های تخصصی، اجرای کارگاه های آموزشی، برگزاری همایش و انتشار سلسله مقالات و کتاب در خصوص راهکارهای موجود برای مقابله با فساد می‌نماید تا زمینه‌ای برای توجه بیشتر به این امر مهم و مقابله با فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران فراهم گردد.

پایان سند

مطالب بیشتری ازموسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

آخرین قیمت طلا و ارز