گروه مطالعات فساد اقتصادی موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد از کلیه پژوهشگران و صاحب نظران این حوزه دعوت به همکاری می نماید.

آدرس موسسه:

تهران، خیابان کریمخان، خیابان آبان جنوبی، کوچه هورزاد، ساختمان شماره ۶، طبقه ۳

صندوق پستی: ۶۵۳-۱۴۴۵۵

تلفن: ۸۸۹۰۸۵۲۸

دورنگار: ۸۸۹۱۸۶۱۱

پایان سند

مطالب بیشتری ازموسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

آخرین قیمت طلا و ارز