امروزه امنیت انرژی و موضوعات پیرامون آن، ارتباط تنگاتنگی با مقوله امنیت اقتصادی و به تبع آن امنیت ملی جوامع مختلف دارد. پرداختن به این حوزه برای کشوری مانند ایران، به دلیل برخورداری از منابع غنی انرژی و نیز قرار گرفتن در منطقه مهم و ژئوپلیتکی خاورمیانه، در کنار مسائل و مشکلات زیست‌محیطی موجود از اولویت و اهمیت خاصی برخوردار است. گروه “اقتصاد انرژی و محیط زیست” به عنوان یکی از گروه‌های پژوهشی مؤسسه تدبیر اقتصاد، با هدف شناسایی و واکاوی مؤلفه‌های مؤثر بر امنیت ملی در حوزه انرژی و با بهره‌گیری از دانش و تخصص پژوهشگران مجرب، اقدام به تهیه و انتشار گزارش‌ها، بولتن‌ها و کتاب‌های تخصصی در این زمینه می‌نماید.

پایان سند

مطالب بیشتری ازموسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

آخرین قیمت طلا و ارز