گروه اقتصاد سیاسی و روابط بین‌الملل

مدیر گروه:

حمید‌رضا درخشان

پژوهشگران: 

فاطمه رجبی

ایمانه عنافچه

هه‌ژار ابراهیم زادگان

بهزار راد‌نسب

پایان سند

مطالب بیشتری ازموسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

آخرین قیمت طلا و ارز