گروه اقتصاد سیاسی و روابط بین‌الملل

مدیر گروه:

پژوهشگران: 

ایمانه عنافچه

زهرا مشفق

قاسم اصولی

سید جعفر جمالی

پایان سند

مطالب بیشتری ازموسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

آخرین قیمت طلا و ارز