اقتصاد ایران                                                         امنیت اقتصادی

- اقتصاد مقاومتی                                                 – بررسی مؤلفه‌های امنیت اقتصادی

- تورم                                                                – بررس مخاطرات امنیت اقتصادی

- بیکاری                                                             – شناسایی تهدید‌ها

- نرخ ارز                                                           – استفاده از فرصت‌ها

- نابرابری‌های درامدی                                            – امنیت اقتصادی و اقتصاد مقاومتی

- سرمایه‌گذاری

- مالیات

اقتصاد انرژی و محیط زیست                                    اقتصاد سیاسی و روابط بین‌الملل

- تحولات بین‌المللی حوزه نفت و گاز                          - واردات

- امنیت انرژی                                                      – بررسی وابستگی کشور به خارج

- تحولات اقتصادی سیاسی حوزه نفت و گاز                 – بررسی جایگاه اقتصادی کشور‌ها در عرصه بین‌الملل

- زمنیه‌های تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه انرژی      - صادرات

- انرژی‌های تجدیدپذیر                                           – بحران‌های جهانی

- نقش انرژی در اقتصاد مقاومتی                                – نرخ ارز

اقتصاد پولی و مالی                                                 گروه فساد اقتصادی

- سیاست‌های پولی

- نوسانات بورس اوراق بها‌دار

- جایگاه بازار‌های مالی در اقتصاد مقاومتی

- استقلال بانک مرکزی

- بررسی بازار سرمایه

پایان سند

مطالب بیشتری ازموسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

آخرین قیمت طلا و ارز