اقتصاد ایران                                                               امنیت اقتصادی

- اقتصاد مقاومتی: باید‌ها و نباید‌ها                              – امنیت اقتصادی: باید‌ها و نباید‌ها

- تورم: دلایل و راهکار‌ها                                         – مخاطرات امنیت اقتصادی: الزامات و راهکار‌ها

- بیکاری: تبعات و پیامد‌ها

- نرخ ارز: سیاست‌ها و نوسانات

اقتصاد انرژی و محیط زیست                                                    اقتصاد سیاسی و روابط بین‌الملل

- تحولات بین‌المللی حوزه نفت و گاز                            - بررسی جایگاه اقتصادی کشور‌ها در عرصه بین‌الملل

- امنیت انرژی: باید‌ها و نباید‌ها                                            - واردات

- زمنیه‌های تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه انرژی                   – صادرات

- انرژی‌های تجدیدپذیر                                                        - بحران‌های جهانی: فرصت‌ها و تهدید‌ها

                                                                                      – اقتصاد جهانی و نوسانات نرخ ارز

اقتصاد پولی و مالی

- سیاست‌های پولی

- جایگاه بازار‌های مالی در اقتصاد مقاومتی

- استقلال بانک مرکزی

پایان سند

مطالب بیشتری ازموسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

آخرین قیمت طلا و ارز