دفتر ماهنامه امنیت اقتصادی:

مدیر اجرایی: عابد اکبری

a.akbari@tier.ir

mjes@tier.ir

تهران، خیابان کریمخان، خیابان آبان جنوبی، کوچه هورزاد، ساختمان شماره ۶، طبقه ۳، دفتر ماهنامه امنیت اقتصادی

تلفن: ۸۸۹۰۸۵۲۸

پایان سند

مطالب بیشتری ازموسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد

آخرین قیمت طلا و ارز