Iran

 
 • (فارسی) ماهنامه تحلیلی
  (فارسی) ماهنامه امنیت اقتصادی شماره ۶۰ و ۶۱
  ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ (فارسی) پژوهشکده امنیت اقتصادی تدبیر

  (فارسی) آذربایجان به‌عنوان یکی از رقبای ایران در تولید و صادرات گاز، توسعه سرمایه‌گذاری در این بخش را بیش از گذشته مورد توجه قرار داده است، اما توان منابع گازی این کشور امکان صادرات گاز توسط این کشور از طریق خط لوله با توجه به ظرفیت سرمایه‌گذاری‌های در حال انجام را نمی‌دهد. ازاینرو، فرصت مغتنم برای ایران جهت بهرهمندی از این سرمایه‌گذاری آذربایجان برای حضور در بازار جهانی گاز وجود دارد. در مقاله اول این بخش، راهبردهای بهرهمندی از سرمایه‌گذاری آذربایجان در بخش تولید و صادرات گاز برای کشورمان بحث و بررسی شده است.

   
 • (فارسی) ماهنامه تحلیلی
  (فارسی) ماهنامه امنیت اقتصادی شماره ۵۹
  ۱۳۹۸/۰۲/۳ (فارسی) پژوهشکده امنیت اقتصادی تدبیر

  (فارسی) متنوع‌سازی روش‌های فروش نفت از جمله موضوعاتی است که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مورد تأکید قرار گرفته است و در این راستا عرضه نفت در بورس، یکی از مصادیق تنوع در فروش است. با این روش امکان بکارگیری توان بخش خصوصی در صادرات وجود دارد و با توجه به شرایط تحریمی، هزینه‌‌‌های اعمال تحریم برای کشورهای تحریم کننده افزایش خواهد یافت. ازاین‌رو، موفقیت در فروش نفت از طریق بورس و استمرار آن، می‌تواند در بلندمدت امنیت انرژی و امنیت اقتصادی کشور را ارتقا دهد.

   
 • (فارسی) کتاب
  (فارسی) راهبرد‌های تأمین امنیت اقتصادی ایران در منطقه اوراسیای مرکزی
  ۱۳۹۸/۰۲/۳ (فارسی) پژوهشکده امنیت اقتصادی تدبیر (موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد)

  (فارسی) با توجه به اینکه کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز از مهم‌ترین همسایگان شمالی کشورمان به حساب می‌آیند و از اهمیت زیاد اقتصادی، سیاسی، امنیتی و راهبردی برخوردار هستند، گسترش روابط با این کشورها در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، امنیتی و منطقه‌ای برای ایران بسیار مهم است. از این رو در این پژوهش کوشش شده است ضمن شناخت فرصت‌ها و چالش‌های مختلف همکاری، چگونگی کاربرد دیپلماسی اقتصادی موفق در ارتباط با این کشورها بررسی شود تا زمینه برای بسط و تعمیق همکاری‌ها و ارتقاء جایگاه ایران در بین شرکای تجاری این کشورها فراهم شود. در واقع، سیاست‌های ایران در دو دهه گذشته در راستای بهره‌برداری از موقعیت ژئوپلیتیکی این منطقه، عملگرایی و اعمال دیپلماسی اقتصادی نسبت به این منطقه در حد اعلامی باقی مانده و به مرحله عملیاتی نرسیده است، با انجام این پژوهش این امید می‌رود زمینه برای عملیاتی شدن دیپلماسی اقتصادی نسبت به این منطقه و شناسایی فرصت‌ها و زمینه‌های مهم همکاری با این کشورها فراهم شود.

   
 • (فارسی) بولتن تحلیلی
  (فارسی) بررسی مناسبات اقتصادی ایران و ژاپن و ملاحظات راهبردی ایران- مطالعات امنیت اقتصادی شماره ۱۲۹
  ۱۳۹۸/۰۲/۳ (فارسی) پژوهشکده امنیت اقتصادی تدبیر (موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد)

  (فارسی) در این کتاب ضمن تجزیه و تحلیل اقتصاد ژاپن، زمینه‌های گسترش همکاری اقتصادی دوجانبه میان ایران و ژاپن مورد بررسی قرار گرفته است تا با آگاهی دقیقتر از توانمندی‌های ژاپن و همچنین تهدیدها و فرصت‌های همکاری دو کشور، روابط اقتصادی دوجانبه میان ایران و ژاپن مبتنی بر نیاز طرفین تقویت شود و مسیر آینده روابط دو طرف تا حدودی روشن شود.

   
 • (فارسی) بولتن تحلیلی
  (فارسی) مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، راهبرد توسعه روابط بانکی کشور در فضای بین‌الملل – مطالعات امنیت اقتصادی شماره ۱۲۸
  ۱۳۹۸/۰۲/۳ (فارسی) پژوهشکده امنیت اقتصادی تدبیر (موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد)

  (فارسی) پولشویی و تأمین مالی تروریسم یکی از وجوه تهدیدزای امنیت ملی در حوزه اقتصاد محسوب می‌شوند؛ با عنایت به آنکه اقتصاد کشور در سال آتی با دور جدیدی از تحریم‌های بین‌المللی مواجه است و کانون اصلی اثرگذاری تحریم‌ها نیز بخش مالی و بانکی کشور است، لذا اگر در زمینه مقابله با پولشویی اقدام درخور توجهی انجام نگیرد و گروه اقدام مالی نیز به واسطه آنکه کشور ایران در اجرای توصیه‌ها ناتون است، به بازگشت نام ایران در لیست سیاه اقدام کند، بر شدت تأثیر‌گذاری شرایط تحریمی بر اقتصاد کشور افزوده می‌گردد که این مسأله نیز امنیت اقتصادی کشور را به شدت متزلزل می‌سازد.

   
 • Book
  The Economic Diplomacy of the Islamic Republic of Iran in the era of Globalization
  ۱۳۹۸/۰۲/۳ Tadbir Institute for Economic Research

  Considering the importance of economic diplomacy in providing the national interests of different countries in the present era, the experience of the Islamic Republic of Iran in this area is very important and therefore should be studied. In this regard, Tadbir Institute for Economic Research has published this book upon and its aim is to study the country’s experience in this field from the imposed war period up to Dr. Rohani terms of office. In current situation and with the violation of JCPOA by the United States, this issue is of great importance for us to make further agreements with other countries in order to neutralize the effects of hostile sanctions imposed by US and its allies.

   
 • (فارسی) بولتن تحلیلی
  Investigation on Basel AML Index 2017
  ۱۳۹۸/۰۲/۳ (فارسی) پژوهشکده امنیت اقتصادی تدبیر (موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد)

  (فارسی) بررسی‌های انجام‌شده درباره شاخص بازل نشان می‌دهد که علت عمده رتبه بد ایران در آن، به‌طور ‌ویژه‌ای به زیرشاخصی که به‌تنهایی ۶۵ درصد از کل نمرات را به خود اختصاص داده و مربوط به رهنمودهای گروه اقدام مالی است، برمی‌گردد. افزایش همکاری با FAFT و ارائه اطلاعات مورد‌نیاز به این نهاد ناظر و در نتیجه فراهم آوردن امکان ارزیابی درست و مؤثر برای سال بعد، حتی می‌تواند باعث جهش چندرتبه‌ای در جایگاه کشور شود.

   
 • (فارسی) ماهنامه تحلیلی
  Monthly Journal of Economic Security- 57
  ۱۳۹۷/۱۰/۴ (فارسی) پژوهشکده امنیت اقتصادی تدبیر

  (فارسی) امنیت اقتصادی یکی از اصلی‌ترین ارکان امنیت ملی است، به‌طوری که می‌توان گفت، بدون برقراری امنیت اقتصادی در کشور، نمی‌توان از امنیت ملی سخنی به میان آورد. این رکن از امنیت ملی تحت تأثیر متغیرهای دیگری، از جمله متغیرهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و… است که بدون لحاظ آنها‌ نمی‌توان این رکن را مورد بررسی قرار داد. مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد با توجه به رسالت خود مبنی‌بر ارایه گزارش‌های کارشناسی در حوزه مطالعات امنیت اقتصادی، ماهنامه حاضر را به چاپ رسانده است.

   
 • (فارسی) ماهنامه تحلیلی
  Monthly Journal of Economic Security- 56
  ۱۳۹۷/۱۰/۴ (فارسی) پژوهشکده امنیت اقتصادی تدبیر

  (فارسی) سازمان جهانی بهداشت، کیفیت زندگی را به صورت احساس و درک فرد از موقعیتش از سیستم‌های ارزشی و فرهنگی که در بستر آن زندگی می‌کند و با اهداف، انتظارات و دغدغه‌های او مرتبط است، تعریف می‌کند. این مفهوم، ابعاد مختلفی را دربر می‌گیرد که شامل سلامت جسمی (فیزیکی)، وضعیت روانی، استقلال، تعاملات اجتماعی، اعتقادات و تعاملات محیطی می‌شود.

   
 • Bulletin
  Investigation on Economic Crisis in Venezuela
  ۱۳۹۷/۱۰/۴ Tadbir Institute for Economic Security Research

  The economic boom in Venezuela over the past decade was more than anything else owing to external factors, and as we see in today Venezuela, the economic policies of the populist governments have become unsustainable and even harmful and have shown itself to be in the most critical way in Venezuela. Economic indicators are in the worst possible situation, and political and social differences are at their highest level.

   
12345...1020...

More Post fromTier.ir

Prices informations